ทำไมรัฐบาลควรให้ความสำคัญกับคลินิกปฐมภูมิ

คลินิกปฐมภูมินั้นถูกแบ่งออกมาด้วยกัน 3 ระดับโดยจะมี ระดับบริการปฐมภูมิ ระดับบริการทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ ซึ่งการบริการนั้นจะมีรูปแบบที่คล้ายกับโรงพยาบาล แต่ไม่ถึงขั้นที่สามารถรักษาอาการบาดเจ็บรุนแรงได้ เราเองก็จะรู้จักกันดีในชื่อ สถานีอนามัย ศูนย์แพทย์ชุมชน หน่วยบริการเวชปฏิบัติครอบครัวชองโรงพยาบาลศูนย์สาธารณสุขเทศบาล ฯลฯ

ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับผู้คนในหมู่บ้าน ไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยตรง เป็นเหมือนสถานที่รักษาอาการผู้ป่วยนอก ให้การรักษาด้านงานส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันโรค เป็นต้น แถมในพื้นที่กรุงเทพคลินิกปฐมภูมิหลายแห่งสามารถเริ่มใช้สิทธิบัตรทองได้แล้ว

ทำความรู้จัก คลินิกปฐมภูมิ

สารบัญ
ทำไมรัฐบาลควรให้ความสำคัญกับคลินิกปฐมภูมิ

การเข้าถึงผู้คนโดยหน่วยงานปฐมภูมิเป็นการบริการระดับแรกที่อยู่ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุด สามารถที่จะดูแลสุขภาพประชาชน ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมซนอย่างใกล้ชิด โดยดูแลตั้งแต่ก่อนป่วย ไปจนถึงการดูแลเบื้องต้นขณะเจ็บป่วยและหลังเจ็บป่วย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ เพื่อให้เกิดชุมซนเข้มแข็งต่อไป ประชาชนเป็นสิ่งที่รัฐต้องให้ความดูแลอย่างใกล้ชิด เป็นหน้าที่ที่ต้องเอาใจใส่รับผิดชอบ เปรียบเสมือนการกระจายภารกิจหน้าที่ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับผิดชอบ เพื่อเข้าถึงการรักษาให้กับผู้คนให้ได้มากที่สุดนั่นเอง
4 ขั้นตอนเข้ารับบริการปฐมภูมิ สิทธิ สปสช. (บัตรทอง) ในพื้นที่ กทม.

สามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลที่ใดก็ได้ภายในเครือข่ายบริการปฐมภูมิของตนเอง หากมีโรคที่เกินศักยภาพของหน่วยบริการ แต่ละหน่วยบริการสามารถส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลหน่วยรับส่งต่อ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการใกล้เคียงบ้านท่านได้ทันที (เช็คสิทธิบัตรทอง)

  1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ : ยืนยันตัวตนด้วยการแสดงบัตรประชาชนหรือสูติบัตรทุกครั้ง ณ หน่วยบริการ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และป้องกันการถูกสวมสิทธิ์ในการเข้ารับบริการ
  2. ซักประวัติ : ซักประวัติ เพื่อทราบอาการและคัดกรองเบื้องต้นก่อนพบแพทย์
  3. พบแพทย์ : พบแพทย์รักษาตามอาการ หากมีอาการที่เกินศักยภาพของหน่วยบริการจะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลรับส่งต่อ
  4. รับยาและใบนัด : รับยาและรับใบนัดดูแลรักษาในครั้งต่อไป

อย่างที่เราทราบกันดีว่า คลินิกปฐมภูมิเป็นเพียงสถานที่รับการรักษาเบื้องต้นเท่านั้น ในกรณีที่มีอาการป่วยรุนแรงและทางหน่วยงานไม่สามารถให้บริการได้ จะมีการส่งตัวเข้ารับบริการโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูง ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีใบส่งมอบตัวถึงแม้จะต้องรักษาที่โรงพยาบาลก็ตาม

เปลี่ยนสิทธิบัตรทองเองไม่ยาก ใครมีสิทธิบัตรทองต้องอ่าน

แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาในหน่วยงานคลินิกปฐมภูมิของตัวเอง จำเป็นที่จะต้องมีใบส่งตัว เพื่อความต่อเนื่องในการรักษาตัวของผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับกรณีฉุกเฉินที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวตามคำวินิจฉัยของแพทย์หรืออุบัติเหตุ ในโรงพยาบาลต่อไม่จำเป็นต้องมีใบส่งมอบตัว สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้ทันที ไม่จำเป็นต้องขอใบส่งตัวจากหน่วยปฐมภูมิ
กลับสู่สารบัญ

ดูบทความที่เกี่ยวข้อง

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.