อยากจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องติดต่อที่ไหน

แรงงานต่างด้าวในบ้านเราถูกว่าจ้างเข้ามาเยอะมากเพื่อจะทดแทนแรงงานไทยในบางส่วน จากการวางแผนในอนาคตก็ยังมีแนวโน้มค่อนข้างสูงที่จะมีการเรียกแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานเพิ่ม แม้จะมีความต้องการจ้างงานมากขึ้น แต่นายจ้างหลายคนไม่ต้องการเสียเงินค่าใช้จ่ายในการนำแรงงานเข้ามา ยิ่งนำเข้าเยอะมาเท่าไรก็ต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมขาเข้ามากขึ้นเท่านั้น นายจ้างบางคนเลือกที่จะรับแรงงานเข้ามาแบบผิดกฎหมาย ซึ่งทางรัฐบาลมีการตรวจจับแรงงานต่างด้าวอย่างผิดกฎหมายเป็นประจำ และพร้อมลงพื้นที่ตรวจอยู่ตลอดเวลา

4 ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการจ้างแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมาย

  1. นายจ้างต้องยื่นแบบความต้องการ
  2. นายจ้างคำร้องนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน
  3. ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนแรงงานต่างด้าว
  4. พาแรงงานตรวจสุขภาพพร้อมทั้งยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน
1. นายจ้างต้องยื่นแบบความต้องการ

สิ่งที่สำคัญมากๆ ในการว่าจ้างแรงงานต่างด้าวนั่นก็คือ ขั้นตอนการยื่นแบบความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว สามารถที่จะเข้าไปยื่นเรื่องได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพ หรือสำนักงานจังหวัด จะมีขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลเอกสาร จำเป็นต้องใช้เวลาสักระยะ เมื่อผ่านการได้รับอนุญาต ทางกรมการจัดหางานจะออกหนังสือยืนยันการมีโควต้าจ้างแรงงานต่างด้าว (Quota)

2. นายจ้างคำร้องนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน

เมื่อมีการยื่นขอโควต้าผ่าน สิ่งที่เราต้องทำต่อคือการรอประเทศต้นทางยืนยันข้อมูล และจะมีการส่งเอกสารบัญชีชื่อของคนงาน (Name List) มาให้ ซึ่งจะต้องดำเนินการต่ออีก 2 ขั้นตอน
3. ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนแรงงานต่างด้าว

เมื่อเราได้รับเอกสารบัญชีชื่อของคนงาน (Name List) ให้เราทำการยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนแรงงานต่างด้าวที่สำนักงานจังหวัด หรือจะยื่นตรงที่สถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าวก็ได้ แล้วแต่ความสะดวก ในขั้นตอนนี้เราจะต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมการยื่นขอฉบับละ 100 บาท

4. พาแรงงานตรวจสุขภาพพร้อมทั้งยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน

ขั้นตอนสุดท้ายนี้จะทำหลังจากที่แรงงานต่างด้าวได้รับวีซ่าจากประเทศต้นทางและเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ภายใน 3 วันที่เข้ามาในบ้านเรา นายจ้างทุกคนต้องทำการตรวจสุขภาพแรงงานให้เรียบร้อย ในขั้นตอนนี้จะมีการยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ต้องเตรียมเงินไปจ่ายด้วย จำนวนเงินขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ขออนุญาตทำงาน

กรณีที่นายจ้างไม่ว่างหรือติดงาน สามารถติดต่อกับทางบริษัทจัดหางานที่รับดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแทนนายจ้างได้ การใช้แรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมายส่งผลดีทั้งกับตัวนายจ้างและแรงงาน สามารถช่วยคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดจากการทำงานหรือนอกเวลางานได้อย่างทั่วถึง สำหรับใครที่ต้องการว่าจ้างแรงงานเข้ามาด้วยตัวเอง สามารถที่จะศึกษาขั้นตอน หรือโทรสอบถามติดต่อเพิ่มเติมเรื่องเอกสารในการดำเนินงานกับทางสำนักงานเพิ่มเติมได้
กลับไปที่หัวข้อ

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.