ชนิดของวัคซีน จำแนกจากอะไรได้บ้าง

ชนิดของวัคซีน จำแนกจากอะไรได้บ้าง?

ชนิดของวัคซีนในปัจจุบันนี้มีมากจนนับไม่ถ้วน ซึ่งส่วนมากที่เรารู้จักกันดีมักเป็นประเภทของวัคซีนที่จำแนกตามการป้องกัน แล้วถ้าชนิดของวัคซีนไม่ได้จำแนกได้แค่ตามการป้องกันล่ะ เราจะสามารถแยกประเภทตามอะไรได้บ้าง ถ้าอยากรู้ก้ไปอ่านกันเลย!

พ่อแม่ต้องอ่าน! วัคซีนเด็กที่ลูกของคุณควรได้รับการฉีดตามช่วงวัย

สารบัญ

การจำแนก ชนิดของวัคซีน
การจำแนก ชนิดของวัคซีน

ชนิดของวัคซีน ตามการผลิต

ในปัจจุบันมีวัคซีนเพิ่มขึ้นมามากมาย เพราะในขณะที่วัคซีนมีการพัฒนาประสิทธิภาพ เชื้อโรคก็มีวิวัฒนาการเช่นกัน จึงจำเป็นต้องมีกรรมวิธีการผลิตที่เปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือกับเชื้อต่างๆ ซึ่งหากแบ่งชนิดของวัคซีนตามการผลิต จะจำแนกได้ดังนี้

1. ท็อกซอยด์ (Toxoid vaccines)

เป็นวัคซีนที่วิธีการผลิตโดยการนำเอาพิษของเชื้อของตัวเชื้อที่ทำให้เกิดโรคนั้นๆมาผลิต เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แต่ร่างกาย ซึ่งพิษนั้นจะไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย ตัวอย่างวัคซีนชนิดนี้ เช่น

 • วัคซีนคอตีบ
 • วัคซีนบาดทะยัก
 • วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ฮิบ-ตับอักเสบบี
 • วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน
 • วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (สูตรผู้ใหญ่)
 • วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (สูตรผู้ใหญ่)

2. ชนิดของวัคซีนเชื้อเป็น (Live-attenuated vaccines)

เป็นชนิดของวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อที่มีชีวิต โดยนำเอาเชื้อนั้นมาผ่านกระบวนการเพื่อให้เชื้ออ่อนแรงลงจึงทำให้ไม่เกิดโรค กลไกของวัคซีนนี้จะคล้ายกับการที่ตัวเรารับเชื้อโรคเข้าไปและเกิดเป็นภูมิคุ้มกันในร่างกายที่เกิดเองโดยธรรมชาติ แต่นี้ก็มีข้อควรระวังเช่นกันคือ ไม่ควรฉีดในคนที่มี ภูมิคุ้มกันบกพร่อง คนที่ปัญหาสุขภาพ หรือคนที่เคยมีการปลูกถ่ายอวัยวะ ตัวอย่างวัคซีนชนิดนี้ เช่น

 • วัคซีนโรตา
 • วัคซีนรวมMMR (วัคซันหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม)
 • วัคซีนไข้เหลือง
 • วัคซีนอีสุกอีใส
ชนิดของวัคซีนเชื้อเป็น ไม่ควรใช้ในเด็กที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ชนิดของวัคซีนเชื้อเป็น ไม่ควรใช้ในเด็กที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
3. ชนิดของวัคซีนเชื้อตาย (Inactivated vaccines)

ประเภทของวัคซีนเชื้อตายก็ตรงตามชื่อเลยคือ การนำเชื้อที่ตายแล้วมาใช้ในการผลิตและรับผ่านทางการฉีดวัคซีนเข้าไปภายในกล้ามเนื้อ ซีนชนิดนี้จะป้องกันโรคได้ไม่เท่าชนิดเชื้อเป็นการรับวัควีนชนิดนี้จะต้องรับหลายครั้ง หรือก็คือต้องฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างวัคซีนชนิดนี้ เช่น

 • วัคซีนไอพีดี
 • วัคซีนฮิบ
 • วัคซีนตับอักเสบบเอชนิดเชื้อตาย
 • วัคซีนตับอักเสบบี
 • วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด
 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่
 • วัคซีนไอกรน
 • วัคซีนพิษสุนัขบ้า
ชนิดของวัคซีน โควิด-19 ที่ผลิตด้วย mRNA
ชนิดของวัคซีน โควิด-19 ที่ผลิตด้วย mRNA

4. วัคซีนเว็กเตอร์ไวรัส (Viral Vector Vaccine)

เป็นวัคซีนที่ผลิตโดยใช้ไวรัสเป็นพาหะ ซึ่งไวรัสที่ใช้จะเป็นไวรัสชนิดที่สามารถตัดแต่งพันธุกรรมได้ วัคซีนชนิดนี้สามารถช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี ตัวอย่างวัคซีนชนิดนี้ เช่น วัคซีนป้องกันโควิด-19

5. วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ (Messenger RNA – mRNA)

วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ เป็นวัคซีนที่สร้างโปรตีนเพื่อไปช่วยกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งวัคซีนชนิดนี้สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วโดยการใช้รหัสพันธุกรรมของเชื้อโรค วิธีนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างสะดวกในช่วงที่มีโรคระบาดเนื่องจากมีระยะเวลาการผลิตที่ค่อนข้างรวดเร็ว ตัวอย่างวัคซีนชนิดนี้ เช่น วัคซีนป้องกันโควิด-19

ชนิดของวัคซีน ตามการป้องกัน

โดยเราสามารถแบ่งประเภทของวัคซีนตามการป้องกันได้ตามเชื้อ หรือโรคดังต่อไปนี้

วัคซีนBCG ชนิดของวัคซีนที่ควรได้รับตั้งแต่เป็นทารก
วัคซีนBCG ชนิดของวัคซีนที่ควรได้รับตั้งแต่เป็นทารก
 • วัคซีนป้องกันวัณโรค (ฺBCG)

เป็นวัคซีนที่ฉีดเพื่อป้องกันการติดเชื้อวัณโรค ที่เป็นโรคสามารถติดเชื้อได้ผ่านทางระบบทางเดินหายใจ จัดเป็นวัคซีนเด็กตามช่วงวัยที่ควรได้รับการฉีดตั้งแต่ช่วงแรกเกิด

 • วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

สำหรับฉีดเพื่อป้องกันไวรัสตับอักเสบบี เชื้อที่สามารถติดได้จากแม่สู่ลูก ซึ่งอันตรายเพราะหากติดตั้งแต่เด็กอาจก่อให้เกิดอาจส่งผลเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรังได้

 • วัคซีนโรต้า

เป็นวัคซีนที่ฉีดเพื่อช่วนลดความรุนแรงของโรคอุจจาระร่วง ที่พบบ่อยในเด็กเล็กซึ่งหากเป็นนานๆอาจส่งอันตรายได้เนื่องจากเกิดภาวะขาดน้ำ หรือขาดสารอาหารได้

 • วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (Tdap)

วัคซีนเข็มรวมสำหรับป้องกันคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน สำหรับคนที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป, คนท้อง และผู้ที่ได้รับแผลจากของมีคมบาดที่อาจทำให้กลายเป็นบาดทะยัก วัคซีนชนิดนี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันสูง

วัคซีนบาดทะยัก ชนิดของวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อบาดทะยัก
วัคซีนบาดทะยัก ชนิดของวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อบาดทะยัก
 • วัคซีนฮิบ

วัคซีนชนิดนี้ฉีดเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อฮิบและลดโอกาสการเกิดความพิการจากเชื้อฮิบ ซึ่งสามารถพบได้ในเด็กอายุ 2 เดือนขึ้นไป จนถึง 2 ปี ส่วนเด็กที่อายุมากกว่า 2 ปี อาจไม่จำเป็นต้องฉีดเนื่องจากความเสี่ยงต่ำ และค่าใช้จ่ายสูง ยกเว้นแต่ว่าเป้นผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ชนิดของวัคซีน สำหรับฉีกเพื่อป้องกันโปลิโอ
ชนิดของวัคซีน สำหรับฉีกเพื่อป้องกันโปลิโอ
 • วัคซีนโปลิโอ

หลายๆคนน่าจะเคยรับวัคซีนตัวนี้กันมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว วัคซีนโปลิโอนั้นสำคัญมากเพราะช่วยป้องกันโอกาสการเกิดความพิการทางแขนและขาได้

 • หัด – หัดเยอรมัน – คางทูม

วัคซีนนี้มีส่วนช่วยสำคัญต่อการป้องกันการเกิดโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม 3 โรคที่หากเป็นอาจเกิดความเสี่ยง เช่น โรคหัดในเด็กอาจทำให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ, หญิงมีครรภ์ที่เป็นหัดเยอรมันอาจส่งผลให้ทารกในครรภ์พิการ หรือคางทูมที่ทำให้เกิดภาวะอัณฑะอักเสบ เป็นต้น
 • ไข้สมองอักเสบจี

ป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี ที่พบได้บ่อยในไทย สามารถเกิดได้จากยุงเป็นพาหะ ซึ่งโรคนี้อันตรายเพราะบางครั้งอาจแสดงอาการช้า ในระยะที่มีอาการรุนแรงแล้ว

 • นิวโมคอคคัส

วัคซีนป้องกันนิวโมคอดคัส โรคที่อาจทำให้เกิดอาการปอดบวม และรวมไปถึงอาจทำให้เกิดการพิการได้

 • ไข้หวัดใหญ่

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เป็นวัคซีนที่ควรฉีดในทุกปีเพราะเชื้อของโรคนี้พัฒนาเป็นสายพันธ์ใหม่ในทุกปี

ประเภทของวัคซีนที่สามารถฉีดได้ตั้งแต่เด็กเพื่อป้องกัน HPV
 • ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

วัคซัีนป้องกันเชื้อ HPV สาเหตุของการเกิดมะเร็งปาดมดลูก มะเร็งอัณฑะ และโรคอื่นๆมากมาย สามารถฉีดได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิง

 • โควิด-19

วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 จากโคโรน่าไวรัส ซึ่งเป็นเชื้อที่มีการระบาดตั้งแต่ปลายปี 2019 มาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าการแพร่เชื้ออาจไม่ได้รุนแรงเท่าช่วงแรกๆแล้ว แต่ก็ยังจำเป็นต้องรับวัคซีนชนิดนี้ รวมถึงการฉีดกระตุ้น

 • อีสุกอีใส

วัคซีนชนิดนี้ฉีดเพื่อป้องกันความรุนแรงของอีสุกอีใส ซึ่งสามารถเกิดได้ในเด็กบางคน โดยอาจมีอาการของอีสุกอีใสที่รุนแรงกว่าคนทั่วไปซึ่งอาจส่งอันตรายได้

ชนิดของวัคซีนหลักหรือวัคซีนพื้นฐานมีอะไรบ้าง?

วัคซีนหลักหรือวัคซีนพื้นฐาน คือ วัคซีนขั้นพื้นฐานสำหรับคนไทยที่ต้องได้รับให้ครบตามช่วงวัย โดยหลักๆจะมีดังนี้

 • วัคซีนเด็กแรกเกิด ได้แก่ บีซีจี และวัคซีนไวรัสตับอักเสบ
 • วัคซีนเด็กทารก 2-6 เดือน ได้แก่ วัคซีบคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ฮิบ-ตับอักเสบบี และวัคซีนโปลิโอชนิดหยอด
 • วัคซีนเด็ก 6-12 เดือน ได้แก่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่, วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม และวัคซีนโควิด-19
 • วัคซีนเด็กเล็ก 1-4 ปี ได้แก่ วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน, วัคซีนโปลิโอชนิด หยอด, วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็น, วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม และวัคซีนโควิด-19
 • วัคซีนเด็ก และผู้ใหญ่ ได้แก่ วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV), วัคซีนคอตีบ-บาดทะยักสูตรผู้ใหญ่ และวัคซีนโควิด-19
 • วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนโควิด-19
วัคซีนเสริม หรือวัคซีนทางเลือกมีอะไรบ้าง?

วัคซีนเสริมที่ทางกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้กำหนดว่าทุกคนจำเป็นที่จะต้องฉีด ซึ่งวัคซีนชนิดนี้อาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าวัคซีนหลัก วัคซีนเสริมแบ่งตามช่วงวัยดังนี้

 • วัคซีนเด็ก 2-6 เดือน ได้แก่ วัคซีนโรต้า,วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ, นิวโมคอดคัสชนิดคอนจูเกต และพิษสุนัขบ้า
 • วัคซีนเด็ก 1 ปีขึ้นไป ได้แก่ วัคซีนมือเท้าปาก, ตับอักเสบเอ, วัคซีนอีสุกอีใส หรือวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม-อีสุกอีใส, ไข้หวัดใหญ่ และพิษสุนัขบ้า
 • วัคซีนเด็กโต และผู้ใหญ่ ได้แก่ วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) และไข้เลือดออก
 • วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ วัคซีนไอดี วัคซีนงูสวัด
ประเภทของวัคซีนเสริมสำหรับผู้สูงอายุ
ประเภทของวัคซีนเสริมสำหรับผู้สูงอายุ

ประเภทของช่องทางให้วัคซีน

ประเภทของการรับวัคซีน ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันสามารถแบ่งได้ 2 วิธี คือ

ชนิดของวัคซีน แบบหยอด
ชนิดของวัคซีน แบบหยอด

1. วัคซีนชนิดหยอดทางปาก ซึ่งวัคซีนที่สามารับผ่านการหยอดได้แก่ วัคซีนโปลิโอชนิดหยอด และวัคซีนโรต้า

ชนิดของวัคซีน แบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
ชนิดของวัคซีน แบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

2. วัคซีนชนิดฉีด เป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุด โดยจะฉีดวัคซีนที่บริเวณ กล้ามเนื้อ, ใต้ผิวหนัง และในผิวหนัง

ซึ่งหากเป็นในเด็กที่อายุต่ำกว่า 1 ปีควรฉีดที่กล้ามเนื้อต้นขา ส่วนในผู้อายุ 1 ปีขึ้นไปควรฉีดที่บริณหัวไหล่ และจะไม่นิยมการฉีดวัคซีนผ่านทางสะโพกเนื่องจากเป็นบริเวณที่กล้ามเนื้อน้อย และอาจไปถูกเส้นประสาทที่สำคัญก่อให้เกิดอันตรายได้

รับการฉีดวัคซีนกับยเจ้าหน้าทางการแพทย์
รับการฉีดวัคซีนกับยเจ้าหน้าทางการแพทย์

วัคซีนแต่ละประเภทต่างก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นก่อนรับวัคซีนควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับชนิดของวัคซีนแต่ละตัว เพื่อรับวัคซีนอย่างปลอดภัย ส่วนใครมีคำถามเกี่ยวกับวัคซีน อ่านบทความนี้เลย
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.