ต่ออายุการจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องติดต่อที่ไหน

อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของนายจ้างหลายคนที่เลือกจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามา นอกจากการขอเรื่องดำเนินการเอกสารนำเข้าแล้ว สิ่งที่ต้องตรวจเป็นประจำก็คงเป็นเรื่องของอายุการจ้างแรงงานต่างด้าวนั่นเอง ต้องหมั่นเช็ครายละเอียดไว้ให้ดี เพราะบางครั้งการละเลยอาจทำให้เราพลาดจ้างแรงงานเถื่อนเข้ามาทำงานแทนเลยก็ได้ ซึ่งมีความผิดค่อนข้างร้ายแรงตามกฎหมายในบ้านเรา ขั้นตอนการต่ออายุการจ้างแรงงานต่างด้าวก็ไม่ได้ยากเย็น เนื่องจากมีข้อมูลอยู่แล้ว สามารถที่จะนำเอกสารส่วนตัวเข้าไปติตต่อกับสำนักงานจัดหางานพื้นที่ใกล้เคียงได้เลย

สารบัญ

ต่ออายุการจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องติดต่อที่ไหน

กรณีคนต่างด้าวมีเอกสารแต่ใกล้หมดอายุ หรือหมดอายุไปแล้ว เช่น มีหนังสือเดินทาง มีวีซ่า เราสามารถเข้าไปขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด (สจจ.) หรือ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 (สจก.) แค่ยื่นเอกสารและนั่งรอสักพักทางสำนักงานก็จะดำเนินงานตามขั้นตอนให้ทันที ใช้เวลาไม่นานก็ต่อเอกสารการจ้างงานได้เลย

กรณีที่แรงงานต่างด้าว ไม่มีเอกสารอะไรเลย (เถื่อน)

  1. ให้เราดำเนินการติดต่อที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวทั้งประเทศ 76 จังหวัด และ กทม.อีก 10 ศูนย์ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือรับรองนิติบุคคล ลงนาม พร้อมรูปถ่ายคนต่างด้าว 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป พร้อมกรอกแบบฟอร์มคำขอมาให้เรียบร้อย
  2. เจ้าหน้าที่จะออกใบรับคำขอให้ ซึ่งต้องรอเรียกเข้ามารายงานอีกที
  3. เจ้าหน้าที่ทำงานนัดหมายพิสูจน์ความเป็นนายจ้างและลูกจ้าง ก่อนที่จะออกใบรับรองเพื่อรับ CI และประทับตราการเข้าพักในราชอาณาจักร (ตรวจคนเข้าเมือง) ที่ศูนย์ทั้ง 6 ของประเทศต้นทางใน 5 จังหวัด (กรณีชาวเมียนมาร์)
  4. เมื่อผ่านขั้นตอนที่ 3 เรียบร้อยแล้วนายจ้างต้องพาแรงงานต่างด้าวเข้าไปตรวจสุขภาพและทำบัตรประกันสุขภาพตามกฎหมาย
  5. ยื่นเอกสารที่ สจจ./สจก. เพื่อขอรับใบอนุญาตทำงาน (WP) ขั้นตอนนี้ต้องพาแรงงานต่างด้าวมาด้วย

กรณีที่แรงงานต่างด้าวมีวีซ่าหมดอายุ แต่ต้องการขอใบอนุญาต

ต้องทำความเข้าใจเรื่องของการขออนุญาตของแต่ละกลุ่มก่อน โดยแยกออกมาเป็น 2 ประเภทดังนี้

  • กลุ่มแรก กลุ่ม MOU ตัววีซ่ามีอายุแค่ 4 ปีเท่านั้น หากถึงกำหนดระยะครบ 4 ปีแล้ว จะไม่สามารถยื่นเรื่องขอต่อวีซ่าและขออนุญาตทำงานได้ทั้งสองอย่าง
  • กลุ่มที่ 2 กลุ่มพิสูจน์สัญชาติได้รับ CI ในกรณีที่ครบกำหนดยังสามารถต่อวีซ่าได้อีก 1 ครั้ง 2 ปี

แรงงานต่างด้าวเถื่อนที่เข้ามาทำงานจะถูกปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาทและจะถูกผลักดันกลับประเทศ ส่วนนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวแบบเถื่อนจะถูกปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน ในกรณีที่ยังกระทำผิดซ้ำอีกจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 50,000 – 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่ทำงาน หรือทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี
กลับสู่สารบัญ

ดูบทความที่เกี่ยวข้อง

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.