ถอดเข็มยาคุมสิทธิประกันสังคม ใช้สิทธิได้หรือไม่

วิธีคุมกำเนิดในปัจจุบันมีหลากหลาย ผู้หญิงนิยมฝังยาคุมกันมากขึ้น เพราะมีผลข้างเคียงน้อยและประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดสูง และสามารถถอดเข็มยาคุมได้ทันทีเมื่อต้องการโดยไม่จำเป็นต้องครบระยะเวลา เมื่อครบกำหนดถอดเข็มหรือต้องการถอดเข็มก่อน สามารถใช้สิทธิประกันสังคมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากได้หรือไม่

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการถอดเข็มยาคุมสิทธิประกันสังคม

เรื่องที่ต้องรู้ก่อนใช้สิทธิถอดเข็มยาคุมสิทธิประกันสังคม

เรื่องที่ต้องรู้ก่อนใช้สิทธิ ถอดเข็มยาคุมสิทธิประกันสังคม

หากอยากทราบว่าถอดเข็มยาคุมสิทธิประกันสังคมสามารถทำได้หรือไม่ เราจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า การคุมกำเนิดสิทธิถือเป็นการวางแผนครอบครัวอย่างหนึ่ง เพราะเกี่ยวข้องกับการจำกัดจำนวนบุตรของประชาชน ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับจำนวนประชากรโดยรวมของประเทศด้วย

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงให้สิทธิประโยชน์ในส่วนนี้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ถ้าเป็นการใช้สิทธิประกันสังคมอาจยังไม่ได้ครอบคลุมสิทธิด้านการคุมกำเนิดอย่างชัดเจน
1. ตรวจสอบว่าถึงกำหนดถอดเข็มยาคุมแล้วหรือยัง

ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าตอนนี้ถึงกำหนดถอดแล้วหรือยัง ซึ่งในกรณีที่ต้องการถอดเข็มคุมกำเนิดออกก่อนระยะเวลาที่กำหนดมักจะมีค่าใช่จ่ายอยู่แล้ว

2. คลำหาเข็มยาคุม

เมื่อทราบว่าถึงกำหนดถอด หรือเลยกำหนดถอดเข็มยาคุมแล้ว ควรเช็คดูให้แน่ใจว่าเข็มคุมกำเนิดยังอยู่หรือไม่ โดยคลำดูที่บริเวณต้นแขนที่ฝังเข็มยาคุม ซึ่งโดยปกติควรเช็คตั้งแต่ตอนฝังยาคุมเสร็จแล้ว ว่าคลำพบหรือไม่เพื่อง่ายต่อการเอาออก หากคลำไม่พบเข็มยาคุมกำเนิดควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมก่อนเอาออกด้วย ซึ่งกรณีที่คลำไม่เจอเข็มอาจหมายความว่าเข็มอยู่ลึกมากและยากต่อการถอดออก

3. ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม

เมื่อคลำพบเข็มแล้ว ให้ลองตรวจสอบดูว่าสิทธิประกันสังคมของท่านมีสิทธิอยู่ที่สถานพยาบาลไหน และสอบถามทางสถานพยาบาล ว่าสามารถถอดยาคุมสิทธิประกันสังคม ได้หรือไม่

4. ตรวจสอบค่าใช้จ่าย

หากตรวจสอบแล้วพบว่าสามารถใช้สิทธิถอดเข็มยาคุมได้ คุณสามารถสอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่สถานพยาบาลที่ท่านมีสิทธิประกันสังคมอยู่ ซึ่งโดยปกติแล้วหากเป็นการคุมกำเนิดสิทธิประกันสังคม ตามที่สำนักงานประกันสังคมระบุไว้ทั้งหมดนั้นจะไม่มีค่าใช้จ่าย

ถอดเข็มยาคุมสิทธิประกันสังคมได้หรือไม่ มีค่าใช้จ่ายเท่าไร

การถอดเข็มยาคุมโดยใช้สิทธิประกันสังคมนั้นสามารถทำได้ในบางกรณี ก่อนเข้ารับบริการท่านจึงควรตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมและเว็บไซต์ประกันสุขภาพ หรือสอบถามเพิ่มเติมจากสถานพยาบาลที่มีสิทธิอยู่ แพทย์ของโรงพยาบาลที่เราถือสิทธิอยู่ด้วยต้องมีพิจารณาให้สามารถสิทธิได้แก่

  • กรณีผู้ที่มีความจำเป็นต้องถอดเข็มยาคุม เนื่องจากก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้ป่วย
  • ฝังเข็มยาคุมเกิดกำหนดระยะเวลาการถอดนานจนเกินไป แพทย์อาจพิจารณาให้ถอดได้

หากตรวจสอบกับโรงพยาบาลที่เราขึ้นสิทธิแล้วไม่พบว่าสามารถถอดยาคุมสิทธิประกันสังคมได้ อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการถอดเข็มยาคุม ประมาณ 300 – 4,500 บาท ขึ้นอยู่กับว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน

“การฝังคุมนั้นจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะผู้ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปีและเป็นการฝังในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเท่านั้น”

ทางที่ดีเมื่อเข้าบริการฝังยาคุมโดยใช้สิทธิประกันสังคม ให้ลองสอบถามเพิ่มเติมเรื่องค่าใช้จ่ายและการใช้สิทธิต่าง ๆ เมื่อจะถอดเข็มยาคุมตั้งแต่เริ่มฝังไว้ก่อนได้เลยก็ได้

สอบถามสิทธิกับสถานพยาบาลที่คุณมีสิทธิประกันสังคม

หากวางแผนที่จะมีบุตร ก็ควรวางแผนระยะเวลาถอดเข็มยาคุม หาข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงวิธีดูแลตัวเอง เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขอนามัยทางเพศและร่างกายโดยรวม หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิประกันสังคมเพื่อการคุมกำเนิด หรือมีข้อส่งสัยอื่นๆเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330

บทความน่าสนใจ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.