ต่างประเทศเขานิยมจ้างพี่เลี้ยงเด็ก (Nanny) กันไหม?

ปัจจุบัน ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่มักจะให้ความสำคัญกับการดูแลเด็ก ทั้งวิธีการเลี้ยงดู การศึกษา รัฐสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ ในประเทศของตนสามารถเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม อาชีพพี่เลี้ยงเด็กจึงเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญ เพราะครอบครัวที่มีลูกเล็กจะไม่สามารถปล่อยลูกไว้เพียงลำพังคนเดียวได้ ขณะเดียวกันคุณแม่คุณแม่เองก็ยังมีภาระหน้าที่การงาน การหาคนมาช่วยดูแลหรือพี่เลี้ยงเด็กจึงเป็นทางเลือกที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้เป็นอย่างดี

การจ้างพี่เลี้ยงเด็กในต่างประเทศถือว่ามีความนิยมมากในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะประเทศโซนยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย ชาวต่างชาติในประเทศเหล่านี้มักจะทำงานกันทั้งฝ่ายพ่อและแม่ น้อยมากที่จะมีการลาออกเพื่อมาเลี้ยงดูแลลูกน้อยอย่างเต็มตัว อีกทั้งมักจะอยู่กันเป็นครอบครัวเดี่ยว ไม่ได้อยู่ร่วมบ้านกับญาติพี่น้องใกล้ชิด เหตุนี้เองเมื่อครอบครัวมีลูกน้อยจึงต้องพึ่งพาการจ้างคนมาดูแล บางครั้งอาจจะเป็นการฝากเด็กไว้กับสถานดูแลเด็กบ้าง หรืออาจจะใช้บริการพี่เลี้ยงเด็กมาช่วยดูแลลูกแทน
พี่เลี้ยงเด็กเป็นอาชีพที่สำคัญและมีความต้องการในการจ้างงานเพิ่มขึ้นทุกวัน ยิ่งถ้าพี่เลี้ยงเด็กมีทักษะมากก็จะยิ่งมีผู้ต้องการตัวสูง เพราะนั่นหมายความเด็กจะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี มีพัฒนาการที่เหมาะสม ตรงตามวัย การเลือกพี่เลี้ยงแต่ละครั้งจึงมีการพิจารณาความสามารถอย่างละเอียด

ขณะเดียวกันผู้ที่ทำงานในด้านนี้ที่มีทักษะตรงความต้องการกลับมีน้อยมาก หลายประเทศนอกจากจะสนับสนุนอาชีพพี่เลี้ยงเด็กที่มาจากประเทศของตนเองแล้ว ยังมีโครงการเฉพาะให้ชาวต่างชาติได้สมัครเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กต่างประเทศแบบอยู่บ้านเดียวกับนายจ้างด้วย วิธีนี้ช่วยให้ผู้คนมีโอกาสได้รับพี่เลี้ยงเด็กที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการมากขึ้น เมื่อคุณพ่อคุณแม่มีคนช่วยดูแลลูกก็จะสามารถทำงานของตนเองได้อย่างสบายใจ สามารถทำงานเพื่อขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำงานด้านการดูแลเด็กเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อน เพราะเด็กมีความหวั่นไหวง่ายกว่าผู้ใหญ่ สภาพร่างกายและจิตใจยังไม่มั่นคงเพียงพอ ผู้ที่จะทำงานเป็นพี่เลี้ยงจึงควรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะที่เหมาะสมในการวางรากฐานวิธีคิดและทัศนคติที่ดีให้กับเด็กได้ ควรเป็นผู้ที่มีความใจเย็น มีความรัก ความอดทน และมีความเข้าใจในเด็ก อีกทั้งควรเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงด้วย ก่อนจะจ้างพี่เลี้ยงจึงควรมีการตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็กก่อนเข้าทำงาน ทั้งนี้ก็เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม มีสุขภาพดี ร่าเริง แจ่มใส พร้อมที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรง
ดูหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.