เทคนิคอ่านหนังสือเร็ว เพื่อการเตรียมสอบที่มีประสิทธิภาพ

การอ่านหนังสือเร็วเป็นทักษะที่หลายคนอาจมองข้าม เนื่องจากในปัจจุบันเกือบทุกคนบนโลกนี้อ่านหนังสือออกกันหมดแล้ว เราจึงอ่านหนังสือด้วยความเร็วแบบปกติในชีวิตประจำวัน แต่บางครั้งในช่วงที่จำเป็นต้องจำกัดเวลาอ่านหนังสือ เช่น การสอบ ก็จำเป็นจะต้องมีทักษะอ่านเร็วติดตัวไว้ด้วย

ก่อนอื่น เราต้องแยกระหว่างการอ่านเพื่อความเข้าใจกับการอ่านหนังสือเร็วเพื่อหาคำตอบภายในเวลาที่จำกัด การอ่านเพื่อความเข้าใจต้องอาศัยเวลาและสมาธิ สามารถอ่านทวนซ้ำสิ่งที่อ่านไปแล้วได้ ในขณะที่การอ่านหนังสือเร็วเป็นการอ่านเพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการภายในเวลาจำกัด จึงต้องฝึกฝนการอ่านเร็วด้วยการเปลี่ยนนิสัยการอ่าน เพราะเราเคยชินกับการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ
1. ฝึกการเคลื่อนไหวของสายตาขณะอ่าน

บางคนอาจจะติดนิสัยขยับศีรษะขณะที่กวาดสายตาอ่านหนังสือ ให้ฝึกตัวเองด้วยการบังคับไม่ให้ขยับศีรษะ แต่ขยับสายตาเพียงอย่างเดียว และในขณะที่ขยับสายตาให้สายตาพยายามจดจ่ออยู่เฉพาะส่วนที่ต้องการอ่าน ไม่เคลื่อนไหวสายตามากจนเกินไป อาจใช้วิธีกากบาทบนไม้บรรทัดหรือกระดาษแข็งระยะห่างเท่า ๆ กัน แล้วนำมาวางทาบเหนือบรรทัดที่ต้องการอ่าน แล้วไล่สายตาให้อ่านเฉพาะส่วนที่อยู่ใต้กากบาท

2. ใช้อุปกรณ์ช่วยไม่ให้กลับไปอ่านซ้ำ

เมื่อติดนิสัยชอบกลับไปอ่านคำเดิมหรือประโยคเดิมที่อ่านไปแล้วซ้ำ ๆ ต้องเริ่มต้นด้วยการใช้ตัวช่วยเป็นอะไรก็ได้ที่ปิดไม่ให้เรากลับไปอ่านจุดเดิม ใช้กระดาษแข็งทึบแสงปิดหนังสือไล่ลงมาทีละบรรทัด ใช้ปากกาหรือนิ้วมือช่วยในการไล่สายตาไปตามคำต่าง ๆ โดยไม่ย้อนกลับไปมองคำเดิม จะช่วยให้อ่านหนังสือเร็วขึ้นเพราะมีอุปกรณ์ช่วยนำสายตา เมื่อชินแล้วค่อยฝึกอ่านเร็วโดยไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ก็ได้

3. ไม่ทำหลายอย่างพร้อมกันขณะอ่าน

เมื่อจะอ่านหนังสือไม่ว่าเป็นการอ่านเพื่อความเข้าใจหรือการอ่านหนังสือเร็ว ให้กำจัดสิ่งรบกวนต่าง ๆ ที่จะมาขัดจังหวะออกไปให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หูฟัง หรือเกมต่าง ๆ เพราะนอกจากจะทำให้เสียสมาธิแล้วยังทำให้ติดนิสัยอ่าน ๆ หยุด ๆ อีกด้วย แล้วต้องอ่านซ้ำจุดเดิมอีกครั้งเพื่อทำความเข้าใจใหม่อีกรอบ 
4. ฝึกอ่านเฉพาะส่วนสำคัญ ก่อนอ่านทำความเข้าใจส่วนที่เหลือ

ให้ฝึกอ่านเร็วโดยเลือกอ่านเฉพาะจุดสำคัญ ซึ่งการเลือกจุดสำคัญเพื่ออ่านก็ทำได้หลายแบบ อย่างเช่น การอ่านเฉพาะหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยเพื่อทำความเข้าใจก่อนในเบื้องต้น การอ่านเฉพาะบรรทัดแรกและบรรทัดสุดท้ายของย่อหน้านั้น ๆ เลือกอ่านเป็นกลุ่มคำในแต่ละบรรทัด อ่านเฉพาะย่อหน้าแรกและย่อหน้าสุดท้ายของแต่ละบท เป็นต้น

เมื่อรู้เทคนิคแล้วให้ตั้งเป้าหมายในการฝึกอ่านหนังสือเร็ว โดยการตั้งเป้าว่าการอ่านหนังสือ 1 หน้าจะอ่านให้จบภายในเวลากี่นาที เมื่อฝึกฝนไปเรื่อย ๆ ก็จะทำให้อ่านเร็วขึ้นและยังเข้าใจเนื้อหาของสิ่งที่อ่านได้เร็วขึ้นด้วย เมื่อทำข้อสอบก็จะทำให้หาคำตอบได้เร็วและถูกต้องทันเวลา
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.