โรงแรมควรเตรียมตัวเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างไร

ธุรกิจการท่องเที่ยวนับเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทย มีโรงแรมมากมายพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวจากทั้งในไทยและต่างประเทศอยู่เสมอ ทว่าตั้งแต่โลกได้รู้จักกับโรคติดต่อทางเดินหายใจอย่างโควิด-19 (Covid-19) สถานการณ์ของธุรกิจการท่องเที่ยวก็เกิดปัญหาหนัก ผู้คนเริ่มเก็บตัวไม่เดินทางเหมือนอย่างที่เคยจะเป็น เมื่อนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเที่ยว โรงแรมก็เกิดปัญหาขาดแคลนรายได้จนต้องพยายามลดต้นทุนต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำรงอยู่ได้จนกว่าจะถึงวันที่พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง เมื่อโลกเริ่มพร้อมรับมือกับโรคระบาด การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวจึงสำคัญมาก เพราะจะเป็นตัวตัดสินความอยู่รอดธุรกิจของเราเอง

4 ขั้นตอน เตรียมตัวเปิดรับนักท่องเที่ยว

  1. ดูแลโรงแรมให้สะอาดอยู่เป็นประจำ
  2. มีจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ
  3. พนักงานโรงแรมทุกคนควรได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้ว
  4. มีบริการตรวจสุขพนักงาน
ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่เข้าถึงวัคซีนมากขึ้น นักท่องเที่ยวทั้งหลายก็เฝ้ารอโอกาสที่จะได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างเดิม โรงแรมจึงควรเตรียมตัวและเตรียมใจให้พร้อม เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการบริการของโรงแรม และช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อให้กับแขกผู้มาพักและพนักงาน การเตรียมตัวก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวมีสิ่งสำคัญหลักๆ ดังนี้
1. ดูแลโรงแรมให้สะอาดอยู่เป็นประจำ

ความสะอาดเรียบร้อยของโรงแรมเป็นสิ่งสำคัญมาก ถึงแม้ว่าปกติโรงแรมส่วนใหญ่จะทำความสะอาดห้องพักและบริเวณต่างๆ อย่างสม่ำเสมอแล้ว แต่เพราะผู้คนยังคงกังวลต่อโรคติดต่อกันอยู่มาก จึงควรหมั่นเพิ่มจำนวนครั้งในการทำความสะอาดสิ่งต่างๆ ในแต่ละวันให้มากขึ้น เช็ดหรือถูอุปกรณ์เครื่องใช้ด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรค เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อนักท่องเที่ยวและพนักงานโรงแรม

2. มีจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ

แอลกอฮอล์ล้างมือเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี จึงควรมีขวดแอลกอฮอล์บริการตามจุดต่างๆ ของโรงแรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนได้ทำความสะอาดมืออยู่เสมอ สำหรับบริเวณที่ที่ต้องใช้ของใช้สาธารณะร่วมกัน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องออกกำลังกาย บริเวณนี้ก็ควรมีแอลกอฮอล์วางไว้ด้วย เพราะถึงแม้พนักงานจะหมั่นทำความสะอาดแล้ว นักท่องเทียวเองก็จะได้อุ่นใจว่าตนเองจะสามารถทำความสะอาดของใช้สาธารณะต่างๆ ได้บ่อยครั้งตามต้องการ

3. พนักงานโรงแรมทุกคนควรได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้ว

สุขภาพร่างกายของพนักงานเป็นสิ่งที่โรงแรมไม่ควรละเลย โรงแรมจึงควรให้พนักงานทุกคนฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เรียบร้อยอย่างน้อย 2 เข็ม ก่อนโรงแรมจะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง วัคซีนสามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคติดต่อได้ และช่วยเพิ่มความมั่นใจและสบายใจให้กับตัวพนักงานที่ทำงานโรงแรมด้วย
4. มีบริการตรวจสุขพนักงาน

ก่อนที่พนักงานจะเริ่มงานก็ควรมีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานก่อน เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าพนักงานโรงแรมเราไม่มีใครเป็นโรคติดต่ออะไร หรือกรณีที่ตรวจพบว่าป่วยอยู่ก็จะได้ทำการรักษาได้ทันท่วงที นอกจากการตรวจสุขภาพก่อนทำงานแล้วก็ควรมีการตรวจโรคติดต่อโควิด-19 อยู่เป็นประจำด้วย ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาโรคติดต่อได้ดีมากขึ้น

สรุป

การท่องเที่ยวเป็นเศรษฐกิจหลักสำคัญของประเทศไทย ช่วยให้ผู้คนมีรายได้หล่อเลี้ยงชีวิตในแต่ละวัน อีกทั้งยังช่วยดึงรายได้จากต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก หากโรงแรมต่างๆ ต้องการดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างราบรื่นก็ควรจะวางแผนต่างๆ ให้รัดกุม เตรียมทุนสำรองไว้เสมอเพื่อพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหมาย นอกจากนี้ก็ควรให้ความสำคัญต่อความสะอาดเรียบร้อยของโรงแรมและสุขภาพของพนักงานในโรงแรมด้วย อย่าลืมให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อช่วยให้ธุรกิจโรงแรมของเราพร้อมรับนักท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจ พร้อมรับมือกับสิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
กลับไปที่หัวข้อ

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.