คลินิกเงินสดต่างกับคลินิกบัตรทองอย่างไร

ปก-คลินิกเงินสดต่างกับคลินิกบัตรทองอย่างไร

ชีวิตประจำวันของคนเราถึงแม้จะดูแลตัวเองดีแค่ไหน บางครั้งก็ยังมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ได้เสมอ ปกติถ้ามีอาการแค่เป็นไข้หรือตัวร้อนก็คงไม่มีใครอยากจะไปนั่งรอหมอที่โรงพยาบาล เพราะใช้เวลานานมากกว่าจะได้รับการรักษา คลินิกจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ช่วยให้เราเข้าถึงการรักษาได้สะดวกสบายมากขึ้น คลินิกส่วนใหญ่ในไทยจะดำเนินการโดยเอกชน มีบ้างที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิในการรักษามากยิ่งขึ้น ความแตกต่างนี้เองทำให้มีคำเรียกกันว่า คลินิกเงินสด และคลินิกบัตรทอง

คลินิกเงินสดและคลินิกบัตรทอง

คลินิกเงินสด

คลินิกเงินสด คือ สถานพยาบาลประเภทคลินิกทั่วไป มักจะดำเนินการโดยเอกชน ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น สามารถรับบริการอย่างมีมาตรฐานจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ โดยผู้ป่วยไม่ต้องไปรอคิวนานๆ ที่โรงพยาบาล ถึงแม้ส่วนใหญ่จะดำเนินการโดยเอกชน แต่ก็นับว่าช่วยแบ่งเบาภาระงานจากโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อดูแลและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนด้วย สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษานั้น คลินิกเงินสดจะรับค่าบริการเป็นเงิน หากผู้ป่วยต้องการจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยการใช้สิทธิพิเศษต่างๆ เช่น สิทธิบัตรทอง ควรติดต่อสถานพยาบาลที่มีบริการด้านนี้โดยตรง หรือสอบถามโดยตรงกับคลินิกที่ต้องการรักษา

คลินิกบัตรทอง

คลินิกชุมชนอบอุ่น หรือ คลินิกบัตรทอง คือ คลินิกที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานประกันหลักสุขภาพ (สปสช.) เพื่อช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยให้สามารถเข้ารับบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้เข้าบริการสามารถใช้สิทธิในการรักษาที่เรียกว่า สิทธิบัตรทอง ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ลดปัญหากรณีเจ็บป่วยแล้วไม่มีเงินในการรักษา ช่วยให้ทุกคนสามารถรับบริการด้านสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น เช่น การตรวจสุขภาพ การดูแลรักษาโรค ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพ ทั้งค่าบริการ ค่ายา รวมถึงค่าบริการรักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง เป็นต้น

ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารักษายังสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้ กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุสมควรสามารถเข้ารักษาที่หน่วยบริการปฐมภูมิอื่นๆ ได้ แนะนำให้ติดต่อสอบถามสถานพยาบาลให้แน่ใจทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ

ความแตกต่างระหว่างคลินิกเงินสดกับคลินิกบัตรทอง

คลินิกเงินสดกับคลินิกบัตรทองต่างก็เป็นบริการด้านสาธารณสุขที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆ ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการดูแลและรักษาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ความแตกต่างของคลินิกสองประเภทนี้ก็คือ รูปแบบการคิดค่าบริการจากผู้ป่วย หากเป็นคลินิกเงินสด ผู้เข้ารับบริการจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นตัวเงิน ไม่สามารถใช้สิทธิจากบัตรทองในการจ่ายเงินได้ ส่วนคลินิกบัตรทองก็มีบริการคล้ายกันกับคลินิกเงินสด เพียงแต่ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรทองได้ ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษา สามารถเข้าถึงการรักษาได้โดยไม่ต้องกังวลกับเรื่องเงิน

การมีคุณภาพชีวิตดีย่อมหมายถึงการมีสุขภาพที่ดีด้วย และการที่คนเราจะมีสุขภาพดีได้อย่างสม่ำเสมอก็จะต้องมีการดูแลร่างกายตนเองให้ดี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้น การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขจึงมีส่วนสำคัญมากต่อชีวิตของผู้คน รัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนมีแนวโน้มว่าจะช่วยให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ช่วยให้คนเราสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
กลับไปดูหัวข้อที่สนใจ

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.