มีโรคประจำตัวแต่ทำยาหล่นหาย ทำอย่างไรเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหานี้

ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคลมชัก โรคหอบหืด ฯลฯ มีความจำเป็นต้องกินยาเป็นประจำ และจะมียาที่ควรพกติดตัวอยู่เสมออยู่แล้ว แต่บางครั้งก็อาจมีเหตุฉุกเฉินหรือไม่ทันคิดถึงความจำเป็นจึงทำให้ลืมนำยาติดตัวไปด้วย บางคนอาจเคยทำยาที่ต้องกินเป็นประจำหล่นหาย เมื่อยาหายก็ไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรต่อ ต้องไปรับยากับแพทย์เลยหรือไม่ มาดูวิธีแก้ปัญหาที่สามารถทำได้ทันทีกันเถอะ

วิธีแก้เมื่อทำยาหล่นหาย เพื่อให้มียากินได้ทันเวลา

  1. ติดต่อกับคนที่บ้านในกรณีที่ไม่อยู่บ้าน
  2. ติดต่อโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา
  3. ไปโรงพยาบาลใกล้ ๆ เพื่อใช้ยาที่ใกล้เคียงไปก่อน

1. ติดต่อกับคนที่บ้านในกรณีที่ไม่อยู่บ้าน 

ในกรณีที่อยู่นอกบ้านแล้วทำยาหล่นหาย หรือลืมพกยาติดตัวมาด้วย ให้ติดต่อสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ที่บ้านเพื่อสอบถามชื่อยาที่ใช้เป็นประจำ หรือใช้วิธีถ่ายรูปส่งมาทางแอปพลิเคชันไลน์ โดยในรูปจะต้องเห็นชื่อยาและปริมาณยาอย่างชัดเจน จากนั้นค่อยนำข้อมูลยาที่ได้ไปติดต่อขอรับหรือซื้อยาจากร้านขายยาหรือโรงพยาบาลใกล้ ๆ

2. ติดต่อโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา

ติดต่อโรงพยาบาลที่ทำการรักษาผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ เพื่อสอบถามชื่อยากับเภสัชกรประจำห้องยา ซึ่งเภสัชกรจะดูข้อมูลจากประวัติการรักษาของคุณที่บันทึกไว้ เมื่อได้ข้อมูลยาแล้วจึงนำไปซื้อยาให้ตรงตามที่เคยกินเป็นประจำได้

3. ไปโรงพยาบาลใกล้ ๆ เพื่อใช้ยาที่ใกล้เคียงไปก่อน

ในกรณีที่ไม่สะดวกติดต่อกับสมาชิกในครอบครัวที่บ้านและไม่สะดวกติดต่อกับทางโรงพยาบาลที่รับการรักษา ต้องแก้ปัญหาโดยการไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับยาที่ใกล้เคียงกัน โดยแพทย์จะประเมินจากอาการแล้วจ่ายยาเพื่อรักษาอาการ ซึ่งอย่างน้อยการได้รับยารักษาอาการที่ใกล้เคียงกันยังดีกว่าไม่ได้กินยาเลย

ถึงแม้จะมีวิธีที่สามารถแก้ไขปัญหาเวลาทำยาหล่นหายหรือลืมยาได้ แต่การป้องกันไม่ให้ลืมยาเอาไว้ก่อนล่วงหน้าย่อมดีกว่า โดยการเก็บยาควรเก็บในกล่องใสที่มิดชิด จัดตามประเภท ตามลำดับให้ถูกต้อง เมื่อต้องเดินทางก็สามารถหยิบกล่องยาประจำตัวขนาดพกพาติดตัวไปด้วยได้เลย และควรบันทึกข้อมูลยากับเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อสถานพยาบาลไว้ในโทรศัพท์ให้เรียบร้อย นอกจากนี้สำหรับยารักษาโรคเรื้อรังที่ได้รับมาเป็นรายเดือน จะต้องมีวิธีเก็บเพื่อรักษาคุณภาพของยาด้วยคือ ไม่ควรเก็บในที่มีความชื้นหรือความร้อนสูง ควรเก็บแยกประเภทจากยาทั่วไป และต้องจัดเก็บให้ห่างจากมือเด็ก

ดูบทความที่เกี่ยวข้อง

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.