โรคทางพันธุกรรม เกิดจากอะไร และมีโรคอะไรบ้าง?

โรคทางพันธุกรรม เกิดจากอะไร และมีโรคอะไรบ้าง

หากพูดถึงคำว่า “โรค” แน่นอนว่ามีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น โรคติดต่อ โรคเรื้อรัง โรคแพ้ภูมิตนเอง และอื่น ๆ ซึ่งหนึ่งในประเภทของโรคที่พบได้บ่อยก็คือ โรคทางพันธุกรรม 

ซึ่ง โรคทางพันธุกรรม พูดง่าย ๆ ก็คือโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม สามารถส่งต่อตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ หรืออาจจะรุ่นปู่ย่าตายาย มายังรุ่นปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือป้องกันได้เลย ทำให้ถือเป็นประเภทของโรคที่มีผลค่อนข้างร้ายแรง

อย่างไรก็ตาม หากเราทำความเข้าใจ และมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเหล่านี้ ก็จะสามารถวางแผนดูแลสุขภาพในระยะยาวเพื่อมีความเป็นอยู่และสุขภาวะที่ดีได้อย่างแน่นอน

หัวข้อน่าสนใจเกี่ยวกับ โรคทางพันธุกรรม

 1. โรคทางพันธุกรรมเกิดจากอะไร?
 2. โรคทางพันธุกรรมมีกี่ประเภท?
 3. โรคทางพันธุกรรม มีอะไรบ้าง?
 4. โรคทางพันธุกรรม รักษาได้ไหม?
 5. การวางแผนครอบครัวเพื่อหลีกเลี่ยงโรคทางพันธุกรรมมีอะไรบ้าง?

โรคพันธุกรรม คืออะไร?

โรคทางพันธุกรรมเกิดจากอะไร?

โรคทางพันธุกรรมเกิดจากความผิดปกติใน DNA ของแต่ละบุคคล ความผิดปกติเหล่านี้อาจมีตั้งแต่การกลายพันธุ์เล็กน้อยในยีนตัวเดียวไปจนถึงการกลายพันธุ์ขนาดใหญ่ เช่น โครโมโซมขาดหรือเกิน 

การกลายพันธุ์สามารถสืบทอดจากพ่อแม่คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคน หรืออาจเกิดขึ้นได้เองในระหว่างการก่อตัวของเซลล์สืบพันธุ์หรือในการพัฒนาของทารกในครรภ์ระยะแรก

โรคทางพันธุกรรมมีกี่ประเภท?

ประเภทของโรคทางพันธุกรรม

 • Single-Gene Disorders เกิดจากการกลายพันธุ์ในยีนตัวเดียว ตัวอย่าง ได้แก่ โรคซิสติกไฟโบรซิส โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว และโรคฮันติงตัน
 • Multifactorial Disorders เป็นผลมาจากการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างที่พบบ่อย ได้แก่ โรคหัวใจ เบาหวาน และมะเร็ง
 • Chromosomal Disorders เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม เช่น โครโมโซมขาดหรือมีโครโมโซมเกินมา ตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มอาการดาวน์ (โครโมโซมคู่ที่ 21) และกลุ่มอาการเทิร์นเนอร์ (โครโมโซม X หายไป)
 • Mitochondrial Disorders เกิดจากการกลายพันธุ์ใน DNA ของไมโตคอนเดรีย อาการเหล่านี้พบได้ค่อนข้างน้อย เช่น โรค Leber’s hereditary optic neuropathy และโรค mitochondrial myopathy
 • Sex chromosomal disorders เป็นภาวะทางพันธุกรรมประเภทหนึ่งที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมเพศ (โครโมโซม X และ Y) ความผิดปกติเหล่านี้เกิดจากการมีจำนวนโครโมโซมเพศผิดปกติหรือมีความผิดปกติของโครงสร้างในโครโมโซม
โรคทางพันธุกรรม มีอะไรบ้าง?

1. โรคทริปเปิ้ลเอ็กซ์ ซินโดรม

Triple X Syndrome หรือที่รู้จักกันในชื่อ Trisomy X หรือ 47,XXX เป็นภาวะทางพันธุกรรมที่พบในเพศหญิง โดยที่จะมีโครโมโซม X ส่วนเกิน โดยทั่วไปแล้ว ผู้หญิงจะมีโครโมโซม X สองตัว (46,XX) แต่ใน Triple X Syndrome จะมีโครโมโซม X สามอัน (47,XXX) ภาวะนี้ค่อนข้างจะพบบ่อย โดยเกิดขึ้นประมาณ 1 ใน 1,000 ของการเกิดของทารกเพศหญิง

โรคทริปเปิ้ลเอ็กซ์ ซินโดรม เป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบในเพศหญิง

โรคนี้เกิดจากข้อผิดพลาดในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ (จากไข่หรืออสุจิ) หรือความผิดพลาดระหว่างพัฒนาการของทารกในครรภ์ระยะแรก โดยโรคนี้จะไม่ได้สืบทอดจากพ่อหรือแม่

เด็กผู้หญิงจำนวนมากที่เป็นโรค Triple X ไม่แสดงลักษณะหรืออาการทางกายภาพที่มองเห็นได้ชัด บางรายอาจมีส่วนสูงมากกว่าปกติ และในบางกรณี อาจมีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือการพัฒนาทักษะการพูดล่าช้า อาจมีประจำเดือนมาไม่ปกติหรือมีปัญหาเรื่องการเจริญพันธุ์ในบางกรณี

โดยการวินิจฉัยนั้นจะต้องทำก่อนคลอด เช่น การเจาะน้ำคร่ำหรือการเจาะชิ้นเนื้อรก (Chorionic villus sampling (CVS)) นอกจากนี้ยังสามารถวินิจฉัยหลังคลอดได้โดยการทดสอบ karyotype test

ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีทางรักษาสำหรับ Triple X Syndrome แต่สามารถตรวจสอบเพื่อรู้โรคตั้งแต่เนิ่น ๆ และวางแผนเพื่อจัดการกับปัญหาของเด็กได้ เช่น การสนับสนุนด้านการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะ การตรวจสุขภาพเป็นประจำ 

อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงที่เป็นโรค Triple X Syndrome มักใช้ชีวิตได้ตามปกติ แม้ว่าอาจมีปัญหาบางอย่างซึ่งมีผลมาจากโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการเรียนรู้และการพัฒนา แต่หลายคนก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ไม่ต่างจากคนไม่ป่วยเลย
2. โรคดาวน์ซินโดรม

ดาวน์ซินโดรม หรือที่รู้จักในชื่อ Trisomy 21 เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากการมีโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมาหนึ่งชุด โดยส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพที่เห็นได้ชัด เช่น หน้าแบน ดวงตาเอียงขึ้น หูเล็ก และรูปร่างที่เล็ก รวมถึง ความล่าช้าในการรับรู้ซึ่งอาจมีความรุนแรงแตกต่างกันไป 

โรคทางพันธุกรรม โรคดาวน์ซินโดรม

นอกจากนี้ยังมีปัญหาทางสุขภาพที่เกิดขึ้นจากดาวน์ซินโดรม เช่น ภาวะหัวใจบกพร่อง ปัญหาระบบทางเดินอาหาร และความเสี่ยงของการติดเชื้อและมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่สูงกว่าคนทั่วไป

การวินิจฉัยโรคนี้สามารถทำได้ทั้งก่อนคลอดโดยการทดสอบทางพันธุกรรมและหลังคลอดโดยการพิจารณาจากรูปร่างหน้าตาของเด็ก แม้ว่าจะไม่มีวิธีรักษา แต่การดูแลรักษาทางการแพทย์ที่ถูกต้อง ก็สามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดาวน์ซินโดรมได้อย่างมาก

ในปัจจุบันนี้ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์และความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ที่มีมากขึ้น ก็ทำให้สามารถยืดอายุขัยของผู้ป่วยดาวน์ซินโดรมให้สามารถอยู่ได้ถึง 60 ปี และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้เหมือนคนปกติ

3. โรคลูคิเมีย

โรคลูคิเมีย (Leukemia) หรือ มะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นมะเร็งเม็ดเลือดชนิดหนึ่งที่มีต้นกำเนิดในไขกระดูก ส่งผลให้มีการผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวมากเกินไป ซึ่งเซลล์ที่ผลิตเหล่านี้เต็มไปด้วยเซลล์เม็ดเลือดที่แข็งแรง ส่งผลต่อความสามารถของร่างกายในการต่อสู้กับการติดเชื้อ ควบคุมการตกเลือด และขนส่งออกซิเจน

เซลล์ของโรคลูคิเมีย

ลูคิเมีย มีหลายประเภท ได้แก่ มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันหรือเรื้อรัง และลิมโฟไซติก (lymphocytic) หรือไมอีลอยด์ (myeloid) และแบ่งประเภทแยกย่อยออกไปอีกก็คือ

 • มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟบลาสติกเฉียบพลัน (acute lymphoblastic leukemia : ALL) 
 • มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบไมอีลอยด์ (acute myeloid leukemia : AML) 
 • มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซติกเรื้อรัง (chronic lymphocytic leukemia : CLL) 
 • และมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบไมอีลอยด์ (CML)

อาการของโรคนี้ ได้แก่ เหนื่อยล้า ติดเชื้อง่าย มีรอยช้ำง่าย และมีเลือดออกไม่ทราบสาเหตุ แต่ การวินิจฉัยมักเกี่ยวข้องกับการตรวจเลือดและการวิเคราะห์ไขกระดูก ซึ่งการรักษาจะแตกต่างกันไปตามประเภทของโรค รวมถึงเคมีบำบัด การฉายรังสี และการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์
4. โรคฮีโมฟีเลีย

ฮีโมฟีเลียเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้ความสามารถของร่างกายในการสร้างลิ่มเลือดลดลง ซึ่งเป็นกระบวนการที่จำเป็นในการหยุดเลือดไหล โดยทั่วไปจะเป็นภาวะที่สืบทอดมาจากรุ่นพ่อแม่ ฮีโมฟีเลียมีสองประเภทหลักได้แก่

ผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย กับอาการเลือดไหล

 • ฮีโมฟีเลียเอ (Classic Hemophilia): นี่เป็นประเภทที่พบบ่อยที่สุดและเกิดจากการขาด Factor VIII ซึ่งเป็นโปรตีนจำเป็นสำหรับการแข็งตัวของเลือด

ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียจะมีอาการช้ำเขียว

 • ฮีโมฟีเลียบี (Christmas Disease): ประเภทนี้เกิดจากการขาด Factor IX ซึ่งเป็นโปรตีนใช้ในการแข็งตัวของเลือดอีกชนิดหนึ่ง

อาการหลักของโรคนี้คือมีเลือดออกง่ายและเยอะ ในคนไข้บางรายอาจจะเลือดออกเองโดยไม่มีสาเหตุ หรือหากเกิดแผลเพียงเล็กน้อยก็อาจจะเลือดไหลตลอดทั้งวันจนส่งผลร้ายต่อสุขภาพในระยะยาว

บริเวณที่มีเลือดออกที่พบบ่อย ได้แก่ ข้อต่อ กล้ามเนื้อ ระบบทางเดินอาหาร และสมอง ซึ่งหากมีเลือดออกตามข้อซ้ำๆ อาจนำไปสู่โรคข้อเรื้อรังได้

ฮีโมฟีเลียมักได้รับการถ่ายทอดในรูปแบบ X-linked recessive โดยส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบต่อผู้ชาย ในขณะที่ผู้หญิงมักเป็นพาหะของการกลายพันธุ์ของยีน โดยทั่วไปจะได้รับการวินิจฉัยโดยการตรวจเลือดเพื่อวัดระดับปัจจัยการแข็งตัวของเลือด ซึ่งการรักษาหลักคือการบำบัด โดยการฉีดแฟคเตอร์ที่จำเป็นผสมน้ำกลั่นเข้าเส้นเลือดดำ อย่างไรก็ตาม การรักษาควรอยู่ในการเฝ้าระวังของแพทย์

5. โรคธาลัสซีเมีย

ธาลัสซีเมียเป็นหนึ่งในโรคเกี่ยวกับความผิดปกติของเลือดที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น สำหรับผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย จะมีการผลิตฮีโมโกลบินที่ผิดปกติ เฮโมโกลบินเป็นโปรตีนในเซลล์เม็ดเลือดแดงที่นำออกซิเจนไปทั่วร่างกาย ทำให้นำไปสู่ภาวะโลหิตจาง ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายมีเซลล์เม็ดเลือดแดงที่แข็งแรงไม่เพียงพอ

ฟิล์มเลือดที่ผิดปกติของผู้เป็นธาลัสซีเมีย

โรคนี้มีสองประเภทหลักคืออัลฟาธาลัสซีเมีย (Alpha-Thalassemia) และเบต้าธาลัสซีเมีย (Beta-Thalassemia) ตั้งชื่อตามสายโปรตีนสองสายที่ประกอบเป็นฮีโมโกลบิน 

ธาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดในรูปแบบ autosomal recessive ซึ่งก็คือ พ่อแม่ที่มีการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมสามารถถ่ายทอดให้ลูกได้ หากทั้งพ่อและแม่มีการกลายพันธุ์ในยีนเดียวกัน (อัลฟาหรือเบต้า) ก็มีความเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมีย
ความรุนแรงของอาการจะแตกต่างกันไป รูปแบบที่ไม่รุนแรงอาจไม่แสดงอาการใด ๆ เลย ในขณะที่รูปแบบที่รุนแรงอาจทำให้เหนื่อยล้า อ่อนแรง หน้าซีด ปัญหากระดูก ม้ามโต และการเจริญเติบโตช้าในเด็ก รูปแบบที่รุนแรงอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง

โดยทั่วไปการวินิจฉัยธาลัสซีเมียจะทำได้ผ่านการตรวจเลือด รวมถึงการตรวจนับเม็ดเลือด (complete blood count  ซ CBC) และการทดสอบ อิเล็กโตรโฟรีซิสของฮีโมโกลบิน (hemoglobin electrophoresis test) ซึ่งประเมินรูปแบบต่างๆ ของฮีโมโกลบินในเลือด

ในส่วนของการรักษาขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรง ธาลัสซีเมียที่ไม่รุนแรงอาจไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษใดๆ นอกจากการดูแลสุขภาพตามปกติ ในขณะที่ในรายที่รุนแรงอาจต้องได้รับการถ่ายเลือดและการบำบัดแบบ Chelation Therapy ซึ่งเป็นการบำบัดด้วยการล้างพิษหลอดเลือดเป็นประจำเพื่อกำจัดธาตุเหล็กส่วนเกินออกจากร่างกาย เนื่องจากการถ่ายเลือดบ่อยครั้งอาจทำให้มีธาตุเหล็กมากเกินไป นอกจากนี้ยังมีวิธีการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ที่อาจช่วยรักษาคนไข้บางรายได้เช่นกัน

6. โรคตาบอดสี

โรคตาบอดสี เป็นภาวะที่ผู้ป่วยไม่สามารถรับรู้สีได้ตามปกติ ภาวะนี้มักสืบทอดมารุ่นสู่รุ่นและพบได้ในผู้ชายบ่อยกว่าผู้หญิง

โรคทางพันธุกรรม โรคตาบอดสี

ประเภทที่พบบ่อยที่สุด คือ ตาบอดสีแดง-เขียว ซึ่งผู้ป่วยจะมีปัญหาในการแยกความแตกต่างระหว่างสีแดงกับสีเขียว และตาบอดสีน้ำเงิน-เหลือง ซึ่งแยกแยะระหว่างสีน้ำเงินกับสีเหลืองได้ยาก ในบางกรณีซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ผู้ป่วยอาจไม่เห็นสีเลย ซึ่งเรียกว่าตาบอดทุกสี (total color blindness) หรือ achromatopsia

Cone cell

ตาบอดสีมักเกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อเซลล์รับรู้สีในดวงตา ที่เรียกว่า cone cell นอกจากนี้ยังอาจเป็นผลมาจากความเสียหายทางกายภาพหรือทางเคมีต่อดวงตา เส้นประสาทตา หรือบางส่วนของสมองที่ประมวลผลข้อมูลสี

การวินิจฉัยตาบอดสีสามารถทำได้ผ่านการทดสอบการมองเห็นสีประเภทต่างๆ เช่น การทดสอบด้วยแผนสีของอิชิฮาระ (Ishihara plates) ซึ่งเป็นแผ่นที่มีจุดสีต่าง ๆ ออกแบบให้เป็นตัวเลขหรือรูปร่างต่าง ๆ

ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวิธีรักษาอาการตาบอดสีที่ติดต่อจากพันธุกรรม แต่ก็มีคอนแทคเลนส์และแว่นตาแบบพิเศษที่ช่วยให้แยกแยะสีต่างๆ ได้ง่ายขึ้น แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ได้ให้การมองเห็นสีตามปกติก็ตาม
7. โรคซีสติกไฟโบรซีส

โรค Cystic fibrosis (CF) เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจและระบบย่อยอาหารเป็นหลัก เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน CFTR ซึ่งนำไปสู่การผลิตเมือกหนาและเหนียวในอวัยวะต่างๆ CF ถือเป็นภาวะที่ค่อนข้างซับซ้อน เพราะมีอาการและภาวะแทรกซ้อนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

เด็กหญิงที่เป็นโรคซีสติกไฟโบรซีส โรคทางพันธุกรรม

CF เป็นโรคประเภท autosomal recessive ซึ่งหมายความว่าผู้ป่วยจะต้องสืบทอดยีน CFTR ที่เป็นยีนด้อยสองยีนจากทั้งพ่อและแม่ หากมียีนกลายพันธุ์จากพ่อหรือแม่เพียงฝ่ายเดียวมักไม่แสดงอาการ

เมือกหนาในอวัยวะต่าง ๆ อาจจะสามารถอุดตันทางเดินหายใจทำให้หายใจลำบากและนำไปสู่การติดเชื้อในปอด ซึ่งอาจทำให้ปอดเสียหายเรื้อรังได้

เมือกหนาเหล่านั้นยังสามารถปิดกั้นท่อในตับอ่อน ป้องกันไม่ให้เอนไซม์ย่อยอาหารไปถึงลำไส้ ซึ่งจะทำให้การดูดซึมอาหารลดลง สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ภาวะทุพโภชนาการ การเจริญเติบโตที่ไม่ดี และน้ำหนักขึ้นได้ยาก
โรค CF สามารถวิจินฉัยได้ผ่านการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด และสามารถตรวจได้ด้วยการทดสอบเหงื่อ ซึ่งจะวัดความเข้มข้นของเกลือในเหงื่อ และการทดสอบทางพันธุกรรม

แม้ว่าจะไม่มีวิธีรักษาโรค CF แต่ก็สามารถใช้การบำบัดรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติและยืดอายุขัยของผู้ป่วยได้ เช่น การทำกายภาพบำบัดทรวงอกเพื่อล้างน้ำมูกในปอด การใช้ยารักษาน้ำมูกและรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ การเสริมเอนไซม์เพื่อช่วยย่อยอาหาร และการบำบัดด้วย modulator therapies ซึ่งมุ่งเป้าไปที่โปรตีน CFTR ที่มีปัญหา

คนที่เป็นโรค CF มักต้องการอาหารที่มีแคลอรีสูงและอาจต้องทานยาหลายชนิดและเข้ารับการรักษาเป็นประจำเพื่อติดตามอาการและวางแผนการรักษา

8. โรคถุงน้ำในไต

โรคถุงน้ำในไต (Cystic kidney disease) เป็นโรคที่เกิดจากการก่อตัวของซีสต์ในไต ซีสต์มีลักษณะเหมือนถุงและมีของเหลวอยู่ภายใน ซีสต์เหล่านี้รบกวนการทำงานของไตและนำไปสู่โรคแทรกซ้อนต่างๆ โรคไตซิสติกมีหลายประเภท หลัก ๆ แล้วก็คือ Polycystic Kidney Disease

Polycystic Kidney Disease (PKD) เป็นรูปแบบของโรคไตถุงน้ำที่ส่งต่อมาทางพันธุกรรม มี 2 ประเภท ได้แก่

 • Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease (ADPKD)
 • Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease (ARPKD) 

ADPKD มักปรากฏให้เห็นในวัยผู้ใหญ่ ในขณะที่ ARPKD มักปรากฏในวัยเด็กหรือเด็กปฐมวัย

ในหลายกรณี PKD อาจไม่แสดงอาการ โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรก และเมื่อแสดงอาการมักจะมีความดันโลหิตสูง ปวดหลังหรือสีข้าง ปัสสาวะเป็นเลือด การติดเชื้อในไต นิ่วในไต และปวดศีรษะ

โรคถุงน้ำในไต โรคทางพันธุกรรม

เมื่อเวลาผ่านไป ซีสต์อาจเติบโตและเพิ่มจำนวน ส่งผลให้ไตขยายใหญ่ขึ้นและทำงานล้มเหลว ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะไตวายได้ สามารถรักษาได้ด้วยการฟอกไตหรือปลูกถ่ายไต นอกจากนี้ PKD อาจทำให้เกิดซีสต์ในตับและปัญหาในอวัยวะอื่นได้

การวินิจฉัย PKD สามารถทำได้โดยการทดสอบด้วยภาพ เช่น อัลตร้าซาวนด์ การสแกน CT หรือ MRI ซึ่งสามารถตรวจพบซีสต์ในไตได้

แม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่มีวิธีรักษา PKD สามารถรับมือกับอาการและป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น การควบคุมความดันโลหิต การรักษาโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ การทานยาแก้ปวด และรักษาสุขภาพ เช่น ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและการออกกำลังกาย ในบางกรณี อาจจำเป็นต้องฟอกไตหรือปลูกถ่ายไต

และยังมีอีกหนึ่งกรณีก็คือ ไตฟองน้ำไขกระดูก เป็นรูปแบบของโรคไตเรื้อรังที่ไม่รุนแรงและมักไม่นำไปสู่ภาวะไตวาย มีลักษณะเฉพาะคือการก่อตัวของซีสต์ในส่วนด้านในของไต (ไขกระดูก) ทำให้มักไม่ก่อให้เกิดอาการ แต่อาจมีนิ่วในไตและการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
9. โรคประสาทชักกระตุก

โรคประสาทชักกระตุกที่ส่งต่อผ่านทางพันธุกรรมเรียกว่า Huntington’s disease เป็นความผิดปกติของสมองซึ่งเกิดจากยีนบกพร่องเพียงตัวเดียวในโครโมโซมคู่ที่ 4 ข้อบกพร่องนี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ส่วนกลางของสมอง ซึ่งส่งผลต่อการเคลื่อนไหว อารมณ์ และความสามารถทางการรับรู้

โรคประสาทชักกระตุก โรคทางพันธุกรรม

Huntington’s disease เป็นโรคที่สืบทอดมาจากพ่อแม่สู่ลูก โดยเด็กมีโอกาส 50% ที่จะเป็นโรคนี้หากผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งมียีนดังกล่าว

อาการของโรคนี้มักเริ่มในช่วงอายุ 30 ถึง 50 ปี แต่ก็มีโอกาสเริ่มแสดงอาการได้ทุกช่วงอายุ อาการที่พบเห็นได้ง่ายก็คือ การเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถควบคุมได้ (chorea) การพูดและการกลืนลำบาก ความบกพร่องทางสติปัญญา (เช่น ปัญหาในการจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ หรือการจดจ่อกับงาน) และความผิดปกติทางจิตเวช เช่น ภาวะซึมเศร้า ซึ่งอาการของโรคจะหนักขึ้นเรื่อย ๆ ตามช่วงอายุ

แม้ว่าโรคฮันติงตันจะยังไม่มีทางรักษา แต่การใช้ยาสามารถช่วยจัดการกับอาการบางอย่างของการเคลื่อนไหวและความผิดปกติทางจิตเวชได้ 

หลังจากเริ่มมีอาการ คนที่เป็นโรคฮันติงตันมักจะมีชีวิตอยู่ประมาณ 15 ถึง 20 ปี สาเหตุของการเสียชีวิตมักเกิดจากภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคปอดบวม โรคหัวใจ
10. โรคเอ็ดเวิร์ดซินโดรม

Edward’s Syndrome หรือที่รู้จักกันในชื่อ Trisomy 18 เป็นความผิดปกติของโครโมโซมที่เกิดจากโครโมโซมที่ 18 โรคนี้เป็นภาวะที่พบไม่บ่อย โดยมีโอกาสเกิดขึ้นประมาณ 1 ใน 5,000 ซึ่งความเสี่ยงของการเกิดโรคจะเพิ่มขึ้นตามอายุของแม่

ทารกที่มี Trisomy 18 มักมีน้ำหนักแรกเกิดต่ำและมีศีรษะที่เล็ก มีรูปร่างผิดปกติ อาจมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับหัวใจ ปัญหาเกี่ยวกับไต พัฒนาการล่าช้า ความบกพร่องทางสติปัญญา มือกำแน่น และนิ้วทับกัน กรามเล็ก ปากแหว่งหรือเพดานโหว่ และความผิดปกติในอวัยวะอื่นๆ

การตรวจคัดกรองก่อนคลอดเพื่อหาโรคเอ็ดเวิร์ดซินโดรม โรคทางพันธุกรรม

Trisomy 18 เป็นภาวะที่รุนแรง ทารกจำนวนมากที่เกิดมาพร้อมกับอาการนี้ มักจะเสียชีวิตภายใน 1 สัปดาห์หรือเดือนแรกหลังจากคลอด อย่างไรก็ตาม มีเด็กจำนวนไม่มากที่มีภาวะนี้ที่สามารถอยู่รอดได้จนถึงช่วงวัยรุ่น โดยมักจะมาพร้อมกับโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรง 

โรคนี้สามารถวินิจฉัยได้ก่อนคลอดโดยการตรวจคัดกรองก่อนคลอด เช่น การเก็บตัวอย่าง chorionic villus (CVS) และการเจาะน้ำคร่ำ

11. โรคเบาหวาน

โรคเบาหวานทางพันธุกรรม หมายถึง รูปแบบของโรคเบาหวานที่เกิดจากองค์ประกอบทางพันธุกรรม โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการกลายพันธุ์หรือการเปลี่ยนแปลงของยีนเดี่ยว (monogenic diabetes) ซึ่งต่างจากเบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ที่พบบ่อยกว่า ซึ่งได้รับอิทธิพลจากยีนหลายตัวและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม โรคเบาหวาน monogenic มีอยู่หลัก ๆ สองประเภทคือ

โรคเบาหวาน ที่เป็นโรคทางพันธุกรรม

 • Maturity-Onset Diabetes of the Young (MODY) เป็นโรคเบาหวานรูปแบบหนึ่งที่มักแสดงอาการก่อนอายุ 25 ปี และมักรักษาได้โดยไม่ต้องใช้อินซูลิน เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนที่ส่งผลต่อการผลิตอินซูลิน 
 • Neonatal Diabetes Mellitus (NDM) โรคเบาหวานประเภทนี้เกิดขึ้นในทารกและมักได้รับการวินิจฉัยก่อนอายุหกเดือน เป็นภาวะที่พบไม่บ่อยและอาจเกิดขึ้นได้ทั้งแบบชั่วคราวและถาวร NDM เกิดจากการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อการผลิตอินซูลิน ทารกที่เป็น NDM มักจะต้องได้รับการรักษาด้วยอินซูลิน แต่ในบางกรณี การใช้ยารับประทานก็สามารถรักษาได้แล้ว

การวินิจฉัยโรคเบาหวานชนิด monogenic มักจะเป็นการการทดสอบทางพันธุกรรมเพื่อระบุการกลายพันธุ์ในยีนส์ นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเนื่องจากการรักษาและการรับมือโรคเบาหวานชนิดโมโนเจนิกอาจแตกต่างจากเบาหวานชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะ MODY บางคนสามารถรักษาได้ด้วยยารักษาโรคเบาหวานบางประเภท แทนที่จะใช้อินซูลิน
โรคทางพันธุกรรม รักษาได้ไหม?

การรักษาโรคทางพันธุกรรมเป็นสิ่งซับซ้อนและแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับรูปแบบของโรค แม้ว่าโรคทางพันธุกรรมหลายชนิดไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ก็มีวิธีการมากมายในการรับมือกับโรคเหล่านี้ เช่น

การรักษาโรคทางพันธุกรรมด้วยยา ในโรคซิสติกไฟโบรซิส

 • การรักษาตามอาการ การรักษาตามอาการจะเน้นที่การรับมือกับอาการและป้องกันภาวะแทรกซ้อน ตัวอย่างเช่น กายภาพบำบัดใช้ในการรักษาโรคกล้ามเนื้อเสื่อม และยาบางชนิดก็สามารถควบคุมอาการชักในโรคลมบ้าหมูทางพันธุกรรม
 • การปรับวิถีชีวิต ความผิดปกติทางพันธุกรรมบางอย่าง เช่น ภาวะไขมันในเลือดสูงบางประเภทหรือภาวะฟีนิลคีโตนูเรีย (PKU) สามารถรักษาได้ด้วยการปรับเปลี่ยนอาหาร
 • ยา ยาบางชนิดสามารถรักษาอาการหรือลดความรุนแรงของการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมได้ ตัวอย่างเช่น การรักษาโรคซิสติกไฟโบรซิส สามารถทำได้ด้วยยาที่ทำให้เสมหะลดลงและช่วยล้างปอด
 • ยีนบำบัด หรือ gene therapy คือการแทนที่ ยับยั้ง หรือการใช้ยีนใหม่เพื่อช่วยรักษาโรค การบำบัดด้วยยีนสามารถรักษาโรคทางพันธุกรรมบางโรคได้เป็นอย่างดี เช่น กล้ามเนื้อกระดูกสันหลังลีบ
 • การบำบัดด้วยเอนไซม์ทดแทน สำหรับโรคที่เกิดจากการขาดเอนไซม์ เช่น โรคปอมเปอี หรือโรคเกาเชอร์ การบำบัดด้วยเอนไซม์ทดแทนก็มีประสิทธิภาพอย่างมากเช่นเดียวกัน
 • การผ่าตัด การผ่าตัดสามารถแก้ไขความผิดปกติหรือบรรเทาอาการในภาวะผิดปกติบางอย่างได้ เช่น ความบกพร่องของหัวใจแต่กำเนิด 
 • การปลูกถ่ายเซลล์หรือไขกระดูก ใช้สำหรับภาวะความผิดปกติของเลือดบางชนิด เช่น โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว Sickle Cell Disease (SCD) ธาลัสซีเมีย
 • Prenatal Interventions ในบางกรณี ความผิดปกติทางพันธุกรรมสามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่ก่อนคลอด และอาจเริ่มการรักษาก่อนเกิดได้

การวางแผนครอบครัวเพื่อหลีกเลี่ยงโรคทางพันธุกรรมมีอะไรบ้าง?

การวางแผนครอบครัวก่อนเริ่มการตั้งครรภ์ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะหากขาดการวางแผนที่ถูกต้องก็มีโอกาสที่ลูกน้อยจะเกิดมาพร้อมกับโรคทางพันธุกรรมที่ร้ายแรงได้ โดยเฉพาะพ่อแม่ที่มีประวัติเกี่ยวกับภาวะทางพันธุกรรม สามารถทำได้ด้วยวิธีการเหล่านี้

คู่รักปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรม ก่อนวางแผนมีบุตร

 • การรับคำปรึกษาจากแพทย์: หนึ่งในวิธีการที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงโรคทางพันธุกรรมก็คือการปรึกษาแพทย์ ซึ่งหลัก ๆ แล้วจะเป็นการปรึกษาแพทย์เพื่อมองหาวิธีการรับมือหรือวิธีการหลีกเลี่ยงโรคเหล่านี้ให้ได้มากที่สุด แพทย์จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจทั้งพ่อและแม่ สิ่งที่ต้องระวังก่อนเริ่มตั้งครรภ์ การตรวจก่อนคลอด และอื่น ๆ 
 • การคัดกรองพาหะ: เป็นการทดสอบผู้ปกครองที่เพื่อดูว่ามียีนสำหรับโรคทางพันธุกรรมหรือไม่ หากทั้งพ่อและแม่เป็นพาหะสำหรับอาการเดียวกัน ลูกของก็จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคนั้น ๆ
 • การทดสอบก่อนคลอด: การทดสอบเช่นการเก็บตัวอย่าง chorionic villus (CVS) และการเจาะน้ำคร่ำสามารถวินิจฉัยภาวะทางพันธุกรรมหลายอย่างสำหรับทารกช่วงต้นของการตั้งครรภ์ ช่วยให้ผู้ปกครองมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ได้
 • การวินิจฉัยทางพันธุกรรมก่อนการปลูกถ่าย (Preimplantation Genetic Diagnosis : PGD): สำหรับพ่อแม่ที่ได้รับการปฏิสนธินอกร่างกาย (In vitro fertilization : IVF) PGD สามารถทดสอบตัวอ่อนเพื่อหาความผิดปกติทางพันธุกรรมก่อนการฝังตัวอ่อน 
 • การทำเด็กหลอดแก้ว: หากพ่อหรือแม่รายหนึ่งเป็นพาหะของโรคทางพันธุกรรม การใช้อสุจิหรือไข่ของผู้บริจาคจากบุคคลที่ไม่ใช่พาหะอาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการหลีกเลี่ยงการถ่ายทอดภาวะดังกล่าวไปยังเด็ก
 • การรับบุตรบุญธรรม: อีกหนึ่งตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศก็คือการรับบุตรบุญธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีความเสี่ยงสูงที่จะส่งต่อความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ร้ายแรง

1. การตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร

การตรวจสุขภาพก่อนมีบุตรถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเพื่อป้องกันการส่งต่อโรคทางพันธุกรรมไปสู่เด็ก ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น

ตรวจสุขภาพก่อนมีลูก เพื่อป้องกันโรคทางพันธุกรรม

 • การตรวจสอบประวัติทางการแพทย์ของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย รวมถึงการเจ็บป่วยเรื้อรัง ภาวะทางพันธุกรรม การผ่าตัดในอดีต และการตั้งครรภ์ครั้งก่อนๆ
 • การตรวจคัดกรองทางพันธุกรรมเพื่อตรวจสอบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมียีนสำหรับความผิดปกติทางพันธุกรรมซึ่งสามารถถ่ายทอดไปยังเด็กได้หรือไม่
 • การวิเคราะห์อสุจิสำหรับผู้ชายและการประเมินการตกไข่สำหรับผู้หญิง
 • การทดสอบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (sexually transmitted infections : STI) รวมถึงการติดเชื้ออื่นๆ เช่น โรคหัดเยอรมันและโรคตับอักเสบ ซึ่งอาจส่งผลต่อเด็กในครรภ์
 • การตรวจเลือดทั่วไปเพื่อตรวจหาสภาวะต่างๆ เช่น โรคโลหิตจางหรือปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ ซึ่งอาจส่งผลต่อการตั้งครรภ์
2. ตรวจพันธุกรรม

การทดสอบทางพันธุกรรม เพื่อวิเคราะห์ดีเอ็นเอและโรคทางพันธุกรรม

การทดสอบทางพันธุกรรม หรือ gene testing เป็นการวิเคราะห์ DNA เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงของยีน โครโมโซม หรือโปรตีนที่อาจเชื่อมโยงกับความผิดปกติทางพันธุกรรม โดยสามารถทำได้หลายรูปแบบ หลัก ๆ คือ

 • Molecular Genetic Tests การทดสอบเหล่านี้เป็นการตรวจสอบยีนเดี่ยวหรือ DNA เพื่อระบุรูปแบบหรือการกลายพันธุ์ที่อาจนำไปสู่ความผิดปกติทางพันธุกรรม
 • Chromosomal Genetic Tests จะวิเคราะห์โครโมโซมทั้งหมดหรือความยาวของ DNA เพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมหรือไม่ เช่น โครโมโซมส่วนเกินที่ทำให้เกิดภาวะทางพันธุกรรม
 • Biochemical Genetic Tests การทดสอบเหล่านี้จะตรวจสอบปริมาณหรือระดับของโปรตีน ความผิดปกติในทั้งสองอย่างสามารถบ่งบอกถึงการกลายพันธุ์ของ DNA ที่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม
 • Newborn Screening เป็นการทดสอบทางพันธุกรรมประเภทหนึ่งที่จะทำหลังคลอดเพื่อระบุความผิดปกติทางพันธุกรรมซึ่งสามารถรักษาได้ตั้งแต่อายุยังน้อย
 • Diagnostic Testing จะเริ่มตรวจเมื่อสงสัยว่ามีสภาวะผิดปกติทางพันธุกรรม โดยพิจารณาจากสภาวะทางร่างกายและอาการที่แสดงออกมา
 • Presymptomatic Testing ใช้เพื่อตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังคลอด 
 • Carrier Testing ตรวจสอบว่าผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งเป็นพาหะหรือไม่
 • Prenatal Testing ใช้เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซมของทารกในครรภ์ก่อนเกิด
 • Preimplantation Testing เป็นเทคนิคพิเศษที่ใช้ในการตรวจหาการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในเอ็มบริโอที่สร้างขึ้นมา โดยใช้เทคนิคเพื่อช่วยการเจริญพันธุ์ เช่น การทำเด็กหลอดแก้ว

3. การเลือกเพศลูก ด้วยวิธีทางเทคโนโลยี

การเลือกเพศลูกด้วยวิธี IVF เพื่อป้องกันโรคทางพันธุกรรม

การวินิจฉัยทางพันธุกรรมก่อนการปลูกถ่าย (PGD) ด้วยการผสมเทียม เป็นหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยม โดยเอ็มบริโอที่สร้างขึ้นมาผ่านการผสมเทียมจะได้รับการทดสอบเพศ (และความผิดปกติทางพันธุกรรม) ก่อนการฝัง โดยจะปลูกฝังเฉพาะตัวอ่อนของเพศที่ต้องการเท่านั้น

สรุป

แม้ว่าโรคพันธุกรรมแทบทุกรูปแบบจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ในบางโรคการดูแลรักษาสุขภาพและการพบแพทย์เป็นประจำก็สามารถช่วยให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขไม่ต่างจากคนทั่วไปอย่างแน่นอน
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.