ซื้อใบรับรองแพทย์ ออนไลน์ ลาป่วย ทำใบขับขี่ แต่ไม่ตรวจสุขภาพ ได้ไหม

ใบรับรองแพทย์ คือ เอกสารสำคัญที่ใช้ยื่นทำธุรกรรมต่าง ๆ ในชีวิตหลากหลาย ทั้งการใช้เป็นหลักฐานประกอบการลาป่วย การใช้สำหรับสมัครเรียนหรือเข้าทำงาน ไปจนถึงการทำใบขับขี่ก็ยังต้องใช้ใบรับรองแพทย์ และเนื่องจากใบรับรองแพทย์ไม่ได้ใช้เฉพาะกรณีเจ็บป่วยเท่านั้น จึงมีบริการออกใบรับรองแพทย์โดยสามารถ ซื้อใบรับรองแพทย์ ได้ในราคาตั้งแต่ 30 บาท ไปจนถึงหลักร้อยบาท แล้วแต่ว่าเป็นสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ดังนั้น ไม่ควรซื้อใบรับรองแพทย์ โดยไม่ได้เข้ารับบริการ หรือ ไม่ควรซื้อใบรับรองแพทย์ออนไลน์

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะสามารถซื้อใบรับรองแพทย์ได้ แต่ทุกคนควรทราบหลักเกณฑ์ในการออกใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้อง เพราะหากไม่ทำตามหลักเกณฑ์แล้วก็อาจมีผลเสียตามมาได้

ไม่สบายไปคลินิกปฐมภูมิก็ได้นะ มีใบรับรองแพทย์เหมือนกัน

สารบัญ

ซื้อใบรับรองแพทย์ พร้อมกับเข้ารับการตรวจสุขภาพ
ซื้อใบรับรองแพทย์ พร้อมกับเข้ารับการตรวจสุขภาพ

เราสามารถซื้อใบรับรองแพทย์ได้ไหม?

การซื้อใบรับรองแพทย์นั้นสามารถทำได้ แต่จะทำได้ก็ต่อเมื่อคุณได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วเท่านั้น หรือถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็คือ การตรวจสุขภาพก็เท่ากับการซื้อใบรับรองแพทย์แบบถูกกฎหมายนั่นเอง แต่ถ้าหากทำการซื้อใบรับรองแพทย์โดยไม่ผ่านการตรวจสุขภาพอันนั้นถือว่าผิดนะถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสาร 

1. ซื้อใบรับรองแพทย์ เพื่อสมัครงานได้ไหม?

ก่อนที่จะตอบคำถามว่าซื้อใบรับรองแพทย์ สมัครงานได้ไหม เราอยากให้ทำความเข้าใจก่อนนะว่า อาชีพแต่ละสายนั้นจะมีรายการตรวจสุขภาพที่แตกต่างกัน ซึ่งการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานนั้นจะช่วยทำให้คุณรู้ได้ว่าคุณสามารถทำงานหรืออาชีพนั้นๆได้หรือไม่ และช่วยลดความเสี่ยงก่อนที่คุณจะทำงาน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นายจ้างและเพื่อนร่วมงาน “เพราะฉะนั้นหากต้องการซื้อใบรับรองแพทย์ สมัครงานควรทำการตรวจสุขภาพตามรายการที่ทางแต่ละสถานที่ทำงานนั้นๆแนะนำอย่างครบถ้วนจะดีที่สุด”

ผู้มีโรคประจำตัวที่ซื้อใบรับรองแพทย์ในการสมัครงานอาจเกิดความเสี่ยง
ผู้มีโรคประจำตัวที่ซื้อใบรับรองแพทย์ในการสมัครงานอาจเกิดความเสี่ยง

2. อยากลางานซื้อใบรับรองแพทย์ ลาป่วยได้ไหม?

คำตอบคือ ซื้อใบรับรองแพทย์ได้แต่ไม่ควรทำ โดยปกติถ้าหากคุณป่วยจริงแต่ลางานไม่ถึง 3 วัน จะไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ก็ได้ หากเกินจะต้องส่งใบรับรองแพทย์ ส่วนใครที่ไม่ได้ป่วยจริงแล้วซื้อใบรับรองแพทย์ปลอม หากนายจ้างพบว่าคุณการลาป่วยเท็จเกิน 3 วัน จะสามารถเลิกจ้างคุณได้นะ เพราะจะถือว่าผิดกฎบริษัทและเป็นการละทิ้งหน้าที่นั่นเอง”

3. ซื้อใบรับรองแพทย์ ย้อนหลังทำไมหมอถึงไม่ออกให้?

เพราะ หากแพทย์ให้คนไข้ซื้อใบรับรองแพทย์ ย้อนหลัง ใบรับรองแพทย์นั้นจะกลายเป็นใบรับรองแพทย์ปลอมนั่นเอง เนื่องจากวันเวลาในการตรวจไม่ตรงตามความเป็นจริง หากถูกตรวจพบจะมีความผิดทางกฎหมายทั้งผู้ให้และผู้รับ แต่ถ้าหากเป็นการของย้อนหลังไม่นานกรณีที่ลืมขอสามารถขอได้ โดยวันที่ในใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นวันที่ตรงตามวันที่ตรวจจริง

แพทย์ไม่แนะนำให้ซื้อใบรับรองแพทย์ปลอม
แพทย์ไม่แนะนำให้ซื้อใบรับรองแพทย์ปลอม

4. ทำไมถึงไมควรซื้อใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่

เพราะ การซื้อใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่ที่มีผลการตรวจไม่ตรงตามความเป็นจริง อาจก่อให้เกิดอุบัตติเหตุบนท้องถนนได้ เช่น คนที่มีปัญหาทางสายตาซึ่งมีผลต่อทัศนวิสัยในการขับรถเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการขับรถตอนกลางคืน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

ถ้าอยากซื้อใบรับรองแพทย์ ออนไลน์สามารถทำได้ไหม?

อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าการซื้อใบรับแพทย์จะทำได้ก็ต่อเมื่อคุณได้รับการตรวจจากแพทย์แล้ว หากผู้ที่ไม่ได้ทำการตรวจจะไม่สามารถทำได้ แต่จะมีใบรับรองแพทย์ในรูปแบบดิจิทัลของทางแอปหมอพร้อม (Android /IOS) จากทางภาครัฐมาเป็นอีกช่องทางเลือก สามารถนำไปใช้เพื่อสมัครงาน ทำใบขับขี่ หรือทำเรื่องไปต่างประเทศ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การจะได้รับใบรับรองแพทย์จำเป็นต้องได้รับการตรวจจากโรงพยาบาล หรือคลินิก หรือหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะ หากไม่ได้ทำการตรวจจะไม่สามารถขอได้ สรุปก็คือปัจจุบันเราไม่สามารถซื้อใบรับรองแพทย์ออนไลน์ได้นั่นเอง

ซื้อใบรับรองแพทย์ปลอม มีความผิดไหม?

เดี๋ยวนี้มีคนที่รับทำใบรับรองแพทย์ปลอมแพร่ระบาดไปทั่ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่โควิดระบาดหนักๆ ซึ่งเป็นช่วงที่ใครๆก็อยากหยุดงาน รู้หรือไม่ว่าการซื้อใบรับแพทย์ปลอมจะถือมีความผิดตามกฎหมายนะ ซึ่งความผิดของการที่เราปลอมแปลงหรือแก้ไขใบรับรองแพทย์นั้นจะมีความผิดที่แตกต่างกันไปตามกรณี 

แพทย์ที่กระทำผิดโดยการให้คนซื้อใบรับรองแพทย์ผิดกฎหมาย
แพทย์ที่กระทำผิดโดยการให้คนซื้อใบรับรองแพทย์ผิดกฎหมาย

กรณีที่ 1 การปลอมแปลงหรือแก้ไขผลการตรวจในใบรับรองแพทย์ โดยที่ไม่ได้รับการตรวจ เพื่อให้ผู้อื่นเชื่อว่าเป็นเอกสารจริง (โดยที่ผู้ออกไม่ใช่แพท์) ซึ่งการปลอมหรือแก้ไขใบรับรองแพทย์ ถือเป็นความผิดฐาน “ปลอมเอกสาร” ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีที่ 2 การนำใบรับรองแพทย์ปลอมไปให้นายจ้าง จะจัดว่าเป็นการทุจริต หรือเป็นการกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง นายจ้างจะสามารถไล่ออกได้ โดยไม่ต้องทำการจ่ายเงินชดเชย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 119 (1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง

กรณีที่ 3 นำใบรับรองแพทย์ปลอมไปใช้ในหน่วยงานราชการ จะมีความผิดทั้งตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่ใช้สำหรับหน่วยงานนั้นๆ รวมถึงจะมีโทษทางวินัยตามมาด้วย

กรณีที่ 4 การที่ตัวแพทย์เองออกใบรับรองแพทย์โดยไม่ได้ทำการตรวจจริง แพทย์จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 269 โดยจะมีโทษ คือ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แพทย์อธิบายถึงหลักการออกใบรับรองแพทย์ ก่อนที่คุณตัดสินใจซื้อใบรับรองแพทย์ปลอม
แพทย์อธิบายถึงหลักการออกใบรับรองแพทย์ ก่อนที่คุณตัดสินใจซื้อใบรับรองแพทย์ปลอม

เข้าใจหลักการออกใบรับรองแพทย์ ก่อนซื้อใบรับรองแพทย์

การออกใบรับรองแพทย์จะต้องทำโดยแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาอย่างถูกต้อง เพื่อให้ใบรับรองแพทย์นั้นมีความน่าเชื่อถือ ปัจจุบันการซื้อใบรับรอแพทย์ไม่จำเป็นต้องมาในรูปแบบกระดาษใส่ซองอย่างเดียว แต่สามารถออกใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย และไม่ว่าจะเป็นใบรับรองแพทย์รูปแบบใดก็ต้องออกภายใต้กฎเกณฑ์ดังนี้

  • 1.ห้ามออกใบรับรองแพทย์ที่เป็นเท็จ

ไม่ว่าจะเป็นการออกเอกสารใด ๆ ก็ตามก็ต้องใช้ข้อเท็จจริงเป็นข้อมูลในเอกสารนั้น ๆ การออกใบรับรองแพทย์ที่เป็นเท็จมีความผิดทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา 

  • 2.ห้ามออกใบรับรองแพทย์โดยไม่ได้ตรวจคนไข้ก่อน

ก่อนที่จะออกใบรับรองแพทย์ได้ต้องผ่านการตรวจสุขภาพโดยแพทย์แล้วเท่านั้น อาจมีบางกรณีที่ตัวคนไข้ไม่ได้มาตรวจเองแต่เป็นคนอื่นที่มาขอแทน ก็ไม่สามารถขอใบรับรองแพทย์ได้หากคนไข้ไม่มาตรวจเอง แม้จะนำใบรับรองแพทย์ไปใช้ในวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

  • 3.ไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์ย้อนหลังได้

ใบรับรองแพทย์ไม่สามารถออกย้อนหลังได้ เพราะวันที่บนใบรับรองแพทย์ถือเป็นหลักฐานยืนยันที่สำคัญ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าไม่ใช่วันที่จริงก็จะถือว่าใบรับรองแพทย์นั้นเป็นเท็จและมีโทษทางกฎหมาย

  • 4.แพทย์ต้องทราบจุดประสงค์ในการใช้ใบรับรองแพทย์เสมอ

แพทย์ผู้ตรวจจำเป็นต้องซักถามผู้มาขอใบรับรองแพทย์อยู่เสมอว่าต้องการนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ใด เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจวินิจฉัยด้วย และเพื่อบันทึกไว้เป็นข้อมูลหลักฐานป้องกันการนำไปใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ด้วย

  • 5.ไม่มีใครบังคับให้แพทย์ออกใบรับรองแพทย์ได้

เมื่อแพทย์พิจารณาแล้วว่าไม่ควรออกใบรับรองแพทย์ให้ คนไข้ก็ไม่มีสิทธิบังคับให้แพทย์ออกให้ได้

แพทย์เองก็ได้รับผลกระทบจากการจ่ายใบรับรองแพทย์ปลอม
แพทย์เองก็ได้รับผลกระทบจากการจ่ายใบรับรองแพทย์ปลอม

การซื้อใบรับรองแพทย์นั้นมีผลเสียที่ตามมา เมื่อใช้วิธีซื้อใบรับรองแพทย์ แล้วแพทย์ออกใบรับรองให้อย่างผิดหลักการ เช่น ออกใบรับรองแพทย์ให้เลยโดยไม่ได้ตรวจร่างกายอย่างละเอียด หรือเลือกที่จะปิดบังข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลเสียคือเมื่อเราเจ็บป่วยขึ้นมาจนส่งผลกระทบต่อการทำงาน ก็จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานอย่างร้ายแรงได้ อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมาย ทั้งตัวแพทย์และตัวผู้ป่วยเอง หากจะใช้บริการซื้อใบรับรองแพทย์ควรเลือกซื้อจากคลินิกหรือสถานพยาบาลที่เชื่อถือได้ เพราะมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือมายืนยันว่าใบรับรองแพทย์นั้นออกตามหลักเกณฑ์ทุกประการ

สรุป

โดยปกติแล้ว บนใบรับรองแพทย์จะมีข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานพยาบาลระบุไว้ ผู้ที่ได้รับใบรับรองแพทย์ไปเป็นหลักฐานก็จะตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของสถานพยาบาลนั้น ๆ ดังนั้น ควรขอใบรับรองแพทย์ตามหลักการขั้นตอนที่ถูกต้องจะดีกว่า อย่าซื้อใบรับรองแพทย์โดยที่ไม่เข้ารับการตรวจ รวมถึงใครซื้อยาทานเองโดยไม่ได้พบแพทย์อาจก่อให้เกิดอันตรายได้เช่นกัน
กลับสู่สารบัญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *