ผู้ป่วยติดเตียง คืออะไร และมีโอกาสหายมากน้อยแค่ไหน

ผู้ป่วยติดเตียง คืออะไร?และมีโอกาสหายมากน้อยแค่ไหน

รู้หรือไม่ หากเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินเราสามารถค้นหาโรงพยาบาลใกล้บ้าน โดยใช้คำว่า โรงพยาบาลใกล้ฉัน ได้ นอกจากนั้นสำหรับบ้านที่มีผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งในทางการแพทย์เรียกว่าผู้ป่วยติดเตียง ก็สามารถกดโทรขอความช่วยเหลือได้ทันทีจากผลการค้นหา

หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้ป่วยติดเตียง

ผู้ป่วยติดเตียง คืออะไร?

ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ผู้ป่วยติดเตียง คือ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ด้วยตัวเอง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และไม่สามารถลุกนั่งหรือเดินได้ตามปกติ ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่บนเตียงตลอดเวลา

ผู้ป่วยติดเตียงส่วนใหญ่มักมีปัญหาสุขภาพตามมา เช่น แผลกดทับ การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินปัสสาวะ ภาวะซึมเศร้า เป็นต้น ดังนั้น ผู้ป่วยติดเตียงจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ

วิธีดูแลผู้ป่วยติดเตียง

วิธีดูแลผู้ป่วยติดเตียง จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

การดูแลผู้ป่วยติดเตียง

1. การดูแลด้านร่างกาย

เช่น การพลิกตัวเปลี่ยนท่าทุก 2-3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการกดทับของผิวหนัง การทำความสะอาดร่างกาย การดูดเสมหะ การขับถ่าย การรับประทานอาหาร การให้ยาตามแพทย์สั่ง เป็นต้น

2. การดูแลด้านจิตใจ

เช่น การพูดคุยให้กำลังใจ ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง เป็นต้น การทำกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยลดความเครียดและช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกมีความสุขมากขึ้นได้
การรักษาแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียง

แผลกดทับเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยติดเตียง หากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง อาจลุกลามจนเกิดการติดเชื้อและรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

แผลกดทับ ในผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง

แผลกดทับคืออะไร?

แผลกดทับ หมายถึง แผลที่เกิดจากการกดทับของน้ำหนักตัวซึ่งไปกระทบกับผิวหนังบริเวณนั้นๆเป็นเวลานาน ซึ่งแรงกดทับจะทำให้เกิดการขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงบริเวณที่ถูกกดทับ ทำให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นตาย และเกิดแผลขึ้นมานั่นเอง แผลกดทับสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย แต่มักพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องนอนหรือนั่งนาน ๆ

การรักษา

การรักษาแผลกดทับนั้น ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของแผล ซึ่งจะมีทั้งหมด 4 ระยะ โดยการรักษาแผลกดทับในระยะที่ 1-2 นั้น สามารถทำได้โดยการดูแลรักษาตามอาการ เช่น การทำความสะอาดแผลด้วยน้ำเกลือปราศจากเชื้อ การทายารักษาแผล และการปิดแผลไม่ให้สัมผัสกับเชื้อโรค

สำหรับแผลกดทับในระยะที่ 3-4 นั้น จำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ โดยแพทย์อาจพิจารณาใช้วิธีการรักษาต่าง ๆ เช่น กำจัดเนื้อตาย ใส่ท่อระบายหนอง หากแผลรุนแรงมาก แพทย์อาจพิจารณาผ่าตัดเพื่อตัดเนื้อตายออก

มียารักษาแผลกดทับผู้ป่วยติดเตียงไหม?

ในปัจจุบันยังไม่มียารักษาแผลกดทับโดยตรง แต่มียาที่สามารถใช้บรรเทาอาการแผลกดทับได้ เช่น ยาลดการอักเสบ ยากันแผลติดเชื้อ ยาชาเฉพาะที่ เป็นต้น ดังนั้น การรักษาแผลกดทับที่ดีที่สุด คือ การป้องกันไม่ให้เกิดแผลนั่นเอง

ผู้ป่วยพาร์กินสันสามารถหายจาการติดเตียงได้

ผู้ป่วยติดเตียงมีโอกาสที่จะหายไหม?

โอกาสที่ผู้ป่วยติดเตียงจะหายนั้น ขึ้นอยู่กับสาเหตุของอาการติดเตียง หากสาเหตุของอาการติดเตียงเกิดจากโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคอัมพาต โรคพาร์กินสัน เป็นต้น ผู้ป่วยก็มีโอกาสที่จะหายได้

แต่หากสาเหตุของอาการติดเตียงเกิดจากโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ เช่น โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคกระดูกสันหลังเสื่อม โรคมะเร็ง กรณีนี้ผู้ป่วยก็มีโอกาสที่จะหายได้ยาก แต่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้

ดังนั้น การดูแลผู้ป่วยติดเตียงอย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเพิ่มโอกาสการหาย ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้
บทความที่น่าสนใจ

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.